Warsztaty terapii zajęciowej bardziej przyjazne i komfortowe

Data dodania: 10 sierpień 2022
Warsztaty terapii zajęciowej bardziej przyjazne i komfortowe

Miasto Lublin pozyskało środki finansowe z PFRON, które posłużą poprawie infrastruktury czterech warsztatów terapii zajęciowej. Otrzymane wparcie finansowe pozwoli na realizację inwestycji, które wpłyną na jakość i skuteczność prowadzonej rehabilitacji, a także poprawią warunki techniczne budynków, w których odbywają się zajęcia. Z efektów dofinansowania skorzysta łącznie 130 uczestników tych placówek.

 

Warsztat terapii zajęciowej stwarza osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podczas prowadzonych zajęć instruktorzy terapii zajęciowej pomagają uczestnikom w pozyskiwania lub przywracaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dzięki przygotowanemu dla każdego uczestnika Indywidualnemu Programowi Rehabilitacji nabywają oni kompetencje uczestniczenia w różnych sferach życia. Jak co roku wspieramy lubelskie organizacje, z którymi wspólnie poprawiamy jakości życia naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami. Chcemy również, aby warsztat terapii zajęciowej był przyjaznym miejscem pracy dla zatrudnionych w nim specjalistów – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Dzięki uzyskaniu środków z PFRON, Miasto Lublin przekaże łącznie ponad 274 tys. zł jako pomoc finansową dla czterech działających na terenie Lublina warsztatów terapii zajęciowej. Trafią one do:

  • Fundacji Teatroterapia Lubelska – na poprawę funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Jastrzębiej 3,
  • Stowarzyszenia „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół – na poprawę funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Radzyńskiej 3,
  • Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” – na poprawę funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Głuskiej 138,
  • Fundacji Aktywator – na poprawę funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy al. Spółdzielczości Pracy 65.

W ramach uzyskanego finansowania warsztaty terapii otrzymają także elementy wyposażenia, służące rehabilitacji uczestników, tj. podnośnik, czy piec z osprzętem. Poza tym zostaną wymienione meble, stoły, krzesła, drzwi, zmodernizowane pracownie, łazienki, elektryka i monitoring.

Wsparcie finansowe pochodzi z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i jest dostępne dzięki podpisaniu umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

designed by know-line.pl