Wernisaż wystawy "Ojciec i syn"

Data dodania: 07 czerwiec 2011

Dom Kultury

Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy

malarstwa i rysunku

Kazimierz Drzewiński

Mariusz Drzewiński

Ojciec i syn

Wernisaż odbędzie się

w czwartek 9 czerwca 2011 r. o godz. 18.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM

w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

e-mail: dom.kultury@spoldzielnialsm.pl

Wstęp wolny

Kazimierz Drzewiński urodził się w Lublinie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest artystą malarzem, nauczycielem rysunku i estetyki w ZSG w Lublinie, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Warszawie. Od 1991 roku pełni funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jego rysunki znajdują się w książce pt. „Album o Lublinie”. Zorganizował 41 wystaw indywidualnych, brał udział w 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Hiszpanii, Holandii, Meksyku, Szwecji i w Polsce: w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Chełmie.

Nagrody:

1973 r.- III nagroda na Wystawie Ogólnopolskiej w Nałęczowie.

1978 r.- I nagroda na Wystawie Twórczości Kulturalnej w Lublinie.

1986 r.- nagroda na Wystawie Ogólnopolskiej pt. „Chrońmy zabytki Krakowa”.

1994 r.- nagroda artystyczna Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.

1997 r.- nagroda Prezydenta Lublina w Dziedzinie Kultury i Plastyki.

Za działalność artystyczną i kulturalną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu św. Stanisława.

Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Austria, Australia, Belgia, Dania, Kanada, USA.

„Bacz, że najdoskonalszym, jakiego mieć możesz, przewodnikiem i najlepszym sterem jest łuk tryumfalny rysowania z natury. I to wyprzedza wszystkie inne przykłady i zaufaj mu sercem szczerym zawsze, a szczególniej, gdy zbudzi się w Tobie odczucie rysunku. Wytrwale nie omieszkaj każdego dnia coś narysować, coś, co nigdy nie będzie zbyt małe, by zadośćuczynić a doskonały pożytek Ci przyniesie.”

Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”

Działalność artystyczna jest nieodłączną częścią mojego życia, jest pokarmem duszy, bez którego życie moje byłoby szarością. Artysta to nie zawód, to powołanie i szczególnego rodzaju wrażliwość na piękno otaczającego nas świata. W swojej twórczości nawiązuję do spuścizny polskiego koloryzmu, do impresjonizmu i postimpresjonizmu. Kompozycja, kolor i światło to najważniejsze elementy budujące nastrój i klimat obrazów. Inspiracją dla mojego malarstwa jest obserwacja natury w jej ogromnym bogactwie form i kolorów.

Rysunek jest bardzo ważnym elementem mojej twórczości. Jak powiedział Vincent van Gogh: „szkicowanie to siew, którego plonem są obrazy”. W pełni utożsamiam się z tym stwierdzeniem, dlatego też szkice do moich płócien wykonuję bezpośrednio z natury. Właśnie na tym etapie zapadają decyzje co do kompozycji i wyboru tematu. W działalności artystycznej skupiam się na pejzażu, architekturze i martwej naturze. Wiele obiektów uwiecznionych przeze mnie już nie istnieje. Pozostały jedynie na płótnach. Są sentymentalnym wspomnieniem miejsc, które mnie zauroczyły. Malując staram się uchwycić nastrój i klimat danego miejsca, zwrócić uwagę na walącą się wiejską chałupę, modrzewiowy dwór lub zwykłą polną drogę obsadzoną starymi drzewami, miejski zaułek nocą, innym znów razem ulicę w deszczu – jednym słowem wszystko może stać się tematem moich obrazów. Mam nadzieję, że po obejrzeniu wystawy wielu z Państwa rozpozna miejsca i zachwyci się pięknem polskiego krajobrazu ,znajdzie chwilę spokoju i wewnętrznego wyciszenia.

Kazimierz Drzewiński

Mariusz Drzewiński

Urodzony w 1959 roku w Lublinie. W latach 1979-1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w pracowni prof. Mieczysława Hermana. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie i zatrudniony jest w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie malarstwa i rysunku. Brał udział w 25 wystawach indywidualnych i wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Prezentował swoje prace m.in. w galeriach:

w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Lublinie, Sandomierzu, Galerii Sztuki Współczesnej w Zamościu, Galerii „Pod Podłogą” w Lublinie, w Galerij Desiplel Kortijk w Belgii, Galerii Umelcov Spisa na Słowacji, w „Podziemiu Kamedulskim” w Warszawie, a także na wystawach: „Obecność” w Galerii Letniej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, VI Biennale Małych Form Malarskich w Toruniu, „Żywioły – woda” w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej i w Sieradzu, AQUA FONS VITAE w BWA w Bydgoszczy, „Noc i dzień” w Muzeum w Bielsku Białej, „Sztuka i wiara” w Galerii BWA w Lublinie, „Posadzki z Drohobycza”

w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz na IV Międzynarodowym Festiwalu im. Brunona Schulza we Lwowie na Ukrainie.

„…jeżeli dzieło ma mieć jakąś wartość, to musi przekazywać coś więcej niż materiał, z którego powstało”.

Alan Davie

Twórczość jest niczym innym jak manifestacją artysty, jego postawą wobec świata

i życia. Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens. Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego, tworzących nowe kategorie pojmowania i rozumienia natury.

Tytuły są jedynymi autokomentarzami, nie tłumaczą, ani nie podpowiadają rozwiązań, skłaniają do indywidualnych i dowolnych, często abstrakcyjnych skojarzeń, po to, by odbiorca mógł się poczuć współtwórcą wysyłanego przeze mnie komunikatu.

Plama barwna w moich obrazach staje się samodzielnym tworem, symbolicznym odzwierciedleniem tego, czego nie da się nazwać, wytłumaczyć, zmierzyć i zważyć. Gest pędzla, szpachli czy wylanej z puszki farby tworzy kompozycje obrazów, w której nadrzędną rolę pełnią wzajemne relacje koloru, jego odcieni, świetlistości i struktury. Obraz jest rozwinięciem myśli, zatrzymaniem chwili, kartką z pamiętnika, w którym zapisuję sytuacje i zdarzenia, ludzi i miejsca, próbując zatrzymać czas i wspomnienia, żeby nie umknęły z pamięci. Sztuka powoduje, że życie staje się bogatsze, uczy pokory, tolerancji, daje wolność i niezależność oraz możliwość komunikowania się z drugim człowiekiem. Zmusza do ciągłych poszukiwań i rozważań nad sensem i celem życia, a w swoim wymiarze egzystencjalnym jest przejawem humanizmu. Malarstwo jest dla mnie próbą znalezienia własnego miejsca i zachowania godności.

Mariusz Drzewiński

designed by know-line.pl