Wie, jak powinien wyglądać szpital

Data dodania: 18 czerwiec 2024
Wie, jak powinien wyglądać szpital

Architektura ma ogromne znaczenie dla jakości opieki zdrowotnej, o czym przekonuje dr inż. arch. Rafał Strojny z Politechniki Lubelskiej w swojej pracy doktorskiej. Jego badania na temat współczesnych trendów w projektowaniu europejskich szpitali specjalistycznych zdobyły prestiżową Architektoniczną Nagrodę Naukową IARP. Nagroda ta jest przyznawana za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne, które wpływają na zawód architekta. Komisja konkursowa była jednogłośna w swojej decyzji.

W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono, że praca doktora Strojnego jest niezwykle cenną pomocą dla architektów projektujących szpitale. Pomaga zrozumieć, jak różne specjalizacje medyczne wpływają na potrzeby projektowe budynków szpitalnych. Może być także przydatna dla władz zarządzających opieką zdrowotną w Polsce oraz jako materiał dydaktyczny dla studentów architektury.

Dr inż. arch. Rafał Strojny odebrał nagrodę 14 czerwca, podczas uroczystej gali Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP.

– Architektura szpitali ma ogromny wpływ na komfort pacjentów, pracę personelu medycznego oraz jakość usług medycznych – mówi dr Strojny i dodaje: – Współczesne szpitale muszą też odpowiadać na rosnące potrzeby różnych specjalizacji medycznych.

Praca doktora Strojnego jest pierwszą pracą doktorską z zakresu architektury i urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Promotorką była dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. PL.

– Praca pokazuje, jak ważna jest rola architektury w tworzeniu dobrych i przyjaznych środowisk opieki zdrowotnej – podkreśla prof. Przesmycka. – Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom architektonicznym, szpitale mogą lepiej służyć pacjentom i personelowi medycznemu, co podnosi jakość opieki zdrowotnej.

designed by know-line.pl