Więcej bezpiecznych przejść w mieście

Data dodania: 09 maj 2023
Więcej bezpiecznych przejść w mieście

jeszcze w tym roku, na wybranych przejściach dla pieszych w Lublinie powstaną azyle, wyświetlacze prędkości oraz dodatkowe elementy uspokojenia ruchu. Miasto ogłosiło właśnie postępowanie przetargowe na realizację działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

 

Zadania w poszczególnych lokalizacjach miasta będą realizowane w oparciu o opracowane i zatwierdzone już projekty zmiany stałej organizacji ruchu. Zakres prac do wykonania nie wymaga uzyskania innej dokumentacji technicznej oraz pozwoleń na budowę. Przystępujemy więc do poszukiwania wykonawcy w ramach ogłoszonego postępowania, co docelowo pozwoli na rozpoczęcie etapu wykonawczego w terenie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 

Ogłoszone zamówienie obejmuje działania w 6 lokalizacjach miasta: 

  • wykonanie 2 azyli dla pieszych na przejściach przy Zespole Szkół Transportowo Komunikacyjnych (ul. Zemborzycka) – zostanie także zlikwidowany pas do skrętu w lewo i wyznaczona dodatkowa powierzchnia wyłączona z ruchu przed azylem;
  • wykonanie 2 azyli dla pieszych na ul. Wileńskiej (na odcinku ul. Wajdeloty – ul. Głęboka) – przewidziano również korektę istniejącego przejścia dla pieszych przy zatoce autobusowej w zakresie jego przesunięcia;
  • wykonanie azylu na ul. Zana (przy ul. Krasińskiego) – nastąpi tam inny podział szerokości jezdni na odcinku poprzedzającym przejście dla pieszych – dla kierunku od al. Kraśnickiej zaprojektowano 2 pasy ruchu na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Skierki, w tym 1 pas dla relacji w lewo, 1 pas dla relacji wprost i w prawo; dla kierunku przeciwnego przed skrzyżowaniem z ul. Skierki (kierunek od al. Kraśnickiej) będą również 2 pasy ruchu, w tym 1 pas dla relacji w lewo i 1 pas dla relacji wprost i w prawo;
  • montaż 4 wyświetlaczy prędkości, w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez al. Witosa (ul. Rolna Osada) – obecnie jest to jedyne przejście w poziomie przez dwie jezdnie (po dwa pasy ruchu każda), bez sygnalizacji świetlnej i innych zabezpieczeń;
  • montaż 4 wyświetlaczy prędkości w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Krańcową (ul. Kossaka) – przejście dla pieszych znajduje się w poziomie drogi dwujezdniowej (każda jezdnia dwa pasy ruchu) i prowadzi z osiedla o zabudowie jednorodzinnej do Dzielnicowego Domu Kultury;
  • montaż 2 wyświetlaczy prędkości w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Nałęczowską (ul. Gnieźnieńska) – istniejące przejście wyznaczone jest przez dwa pasy ruchu bez żadnych elementów/urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pieszych.

Wyświetlacze mają pokazywać ikony – czerwoną smutną w sytuacji przekraczania dozwolonej na danym odcinku prędkości i zieloną uśmiechniętą, kiedy pojazd porusza się z prędkością dozwoloną lub niższą. Dodatkowo w ramach projektu na wybranych przejściach przewiduje się m.in.: wykonanie płytek z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, oznakowanie poziome/pionowe, montaż punktowych elementów odblaskowych, zastosowanie pasów wibracyjnych – akustycznych oraz umieszczenie słupków przeszkodowych – zabezpieczenie powierzchni przeznaczonej dla pieszych.

 

Otwarcie ofert zaplanowano na 15 maja. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na realizację prac. Termin liczony jest od daty podpisania umowy.

 

Na realizację tych zadań Miasto pozyskało wsparcie finansowe ze środków unijnych w kwocie blisko 400 tys. zł. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego wartość to blisko 545 tys. zł, a zakończenie realizacji wraz z rozliczeniem przewidziano na grudzień.

designed by know-line.pl