Więcej przestrzeni dla lubelskiej kultury

Data dodania: 23 luty 2024
Więcej przestrzeni dla lubelskiej kultury

Studia multimedialne, nagraniowe i realizacyjne, pracownie z rożnych dziedzin sztuki,
a także sala widowiskowa – w
piwnicach Centrum Kultury przy ul. Peowiaków powstały nowe przestrzenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Kompleksową przebudowę zabytkowego podziemia zrealizowano przy wsparciu funduszy europejskich.

– Lubelska kultura otrzymała kolejne nowe przestrzenie do prowadzenia działalności animacyjnej, lubelscy artyści – pracownie twórcze o wysokim standardzie, a mieszkanki i mieszkańcy  wyjątkowe miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Było to możliwe dzięki realizacji europejskiego projektu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Stworzyliśmy lepsze warunki dla kultury w mieście, ale też pełniej wykorzystaliśmy istniejący potencjał. Zakończona inwestycja pozwoli na rozszerzenie i wzbogacenie oferty prężnie działającej miejskiej instytucji, co jest istotne w kontekście prac nad aplikacją finałową do konkursu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Inwestycja polegała na przebudowie piwnic wpisanego do rejestru zabytków klasztoru powizytkowskiego, ich adaptacji do prowadzenia działalności kulturalnej oraz dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W wyniku prac budowlanych, w podziemiach  powstały nowe pomieszczenia i pracownie o łącznej powierzchni użytkowej 867 m2.

Piwnice w Centrum Kultury pozwolą rozszerzyć instytucji kultury działania w ramach zajęć stałych, warsztatów oraz wydarzeń cyklicznych, a kreatywne przestrzenie będą miejscem otwartym na pomysły i propozycje wszystkich odbiorców, także dzieci i młodzieży. To szczególnie istotne w kontekście ubiegłorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży. Dzięki technologicznym innowacjom oferta Centrum Kultury stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami, a lubelska kultura bardziej dostępna – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W piwnicach Centrum Kultury w Lublinie powstały nowe studia multimedialne, nagraniowe i realizacyjne, laboratoria rzeźby, scenografii, grafiki, malarstwa i rysunku, atelier filmu, animacji, fotografii, zaplecza techniczne, a także widowiskowa przestrzeń artystyczno-społeczna o pow. 200 m2, która stanie się miejscem koncertów, spektakli i spotkań.

W strefach laboratoryjnej i multimedialnej będziemy rozwijać dotychczasową działalność statutową naszej instytucji i szukać nowych rozwiązań. W najbliższym czasie zapraszamy m.in. do Sali Kameralnej na spektakle z cyklu Dekalog Teatralny z Agnieszką Warchulską i Jarosławem Tomicą w rolach głównych oraz koncert z okazji premiery płyty zespołu Teo Olter Quintet. Dzieci zapraszamy do twórczych eksperymentów do Laboratorium smaku i zapachu w Pracowni Sztuczki. Z kolei młodzież zadomowiła się już w studiu Grupy Muzycznego Eksperymentu – mówi Izabela Śliwa, Zastępczyni Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie
ds. Programowych
.

Nowe piwnice Centrum Kultury zostały podzielone na kilka stref.

Strefa laboratoryjna tzw. Fab Lab pełni funkcję pracowni twórczych i edukacyjnych w kontekście poszukiwań kreatywnych rozwiązań w obszarze nowych technologii, jak i w ich zestawieniu z tradycyjnymi metodami. Przewidziana jest tu również funkcja wystawiennicza, pozwalająca na udostępnianie efektów tych działań. W strefie tej planowane jest również wykorzystanie drukarki 3D w kontekście dostępności tyflografiki oraz prowadzenie warsztatów w tym zakresie.

Strefa multimedialna umożliwia zaawansowane eksperymenty z dźwiękiem, jego tworzeniem, przetwarzaniem, zapisem i udostępnianiem (studio dźwięku). Już od stycznia odbywają się tu cykle warsztatowe muzyki eksperymentalnej i regularne pokazy pracy. Obejmuje różne działania w obszarze sygnału, zapisu, przetwarzania, postprodukcji i udostępniania dźwięku audio i video. Studio multimedialne pozwala na transmitowanie wydarzeń z Sali Kameralnej, jak również na wszelkie działania związane z zapisem, montażem i postprodukcją obrazu. Przestrzeń ma być również udostępniana zewnętrznym podmiotom na kreatywne działania twórcze w obszarze multimediów.

Z kolei przestrzeń widowiskowa pozwala na prezentacje kameralnych wydarzeń muzycznych, małych form teatralnych i organizację spotkań. Atutem przestrzeni są jej parametry akustyczne, jak również możliwość bezpośrednich transmisji online dzięki połączeniu ze studiem multimedialnym, realizatorką i postprodukcją. Pozwala to również na profesjonalny zapis audiowizualny wydarzeń i ich dalszą eksploatację.

Miejsce wyposażono także w urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami, czyli system wzmocnienia sygnału audio, w tym wzmacniacz pętli indukcyjnej, a także systemy do audiodeskrypcji oraz druku informacji w 3D dla osób niedowidzących.

Inwestycja zrealizowana w latach 2022-2023 obejmowała m.in. kompleksowe roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, w tym wykonanie nowych nadproży żelbetowych nad otworami drzwiowymi oraz kanałów technologicznych pod posadzką dla rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej. Zakres dotyczył również robót wykończeniowych, w tym wykonanie ścianek działowych, posadzek, tynków i okładzin ściennych i posadzkowych, izolacji przeciwwilgociowych, montaż stolarki budowlanej, a także przebudowę instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, centralnego ogrzewania. Zainstalowano także niezbędne do prowadzenia działalności artystycznej zasilanie urządzeń technologii studiów, technologię oświetlenia scenicznego i studyjnego, sieć elektroakustyczną, strukturalną i multimedialną. W ramach projektu zakupiono także wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Prace zrealizowano w ramach projektu Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania wyniosła niemal 7,7 mln zł, z czego wysokość dofinansowania to blisko 2,3 mln zł. Dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 264 tys. zł.

 

designed by know-line.pl