Wjazd na Stare Miasto pod kontrolą kamer

Data dodania: 28 luty 2023
Wjazd na Stare Miasto pod kontrolą kamer

 

Przypominamy, że od jutra (1 marca) rusza elektroniczny system rejestracji wjazdu pojazdów nieuprawnionych na teren Starego Miasta. Specjalne kamery będą odczytywać tablice rejestracyjne aut i porównywać je z danymi z bazy. 

 

Tak jak zapowiadaliśmy, z początkiem marca we współpracy z Radą Dzielnicy Stare Miasto, wdrażamy rozwiązanie, które ma uszczelnić system kontroli pojazdów nieuprawnionych do wjazdu na teren Starego Miasta. Z punktu widzenia prawnego nic się nie zmieni, obowiązujące aktualnie zasady pozostaną takie same. Uruchamiamy natomiast nowe narzędzie, które ma być pomocne przy weryfikacji osób i podmiotów nieposiadających zezwoleń – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 

Zadaniem systemu jest automatyzacja procesu wykrywania wjazdu pojazdów nieuprawnionych na teren Starego Miasta. Głównym elementem systemu są dwie kamery. Jedna będzie odczytywać tablice rejestracyjne samochodów jadących ul. Noworybną. Druga ma rejestrować tablice aut wyjeżdżających ze Starego Miasta ul. Olejną oraz kierowców chcących wjechać ul. Olejną pod prąd.

 

Kamery rejestrują obraz w wysokiej rozdzielczości i przesyłają go do modułu analitycznego, który wykrywa i rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obszaru Starego Miasta. Oprogramowanie porównuje numery rejestracyjne z wprowadzoną przez operatora listą pojazdów uprawnionych. W razie wykrycia tablicy rejestracyjnej pojazdu nieuprawnionego do wjazdu na teren Starego Miasta, system powiadamia operatora o takim zdarzeniu oraz zapisuje dane (zdjęcie oraz numer rejestracyjny, datę i godzinę zdarzenia) w bazie. Obsługa systemu może przeglądać zdjęcia pojazdów i wyszukiwać te, które wjechały bez pozwolenia. Oprogramowanie jest elementem systemu ANPR (Automatic Number Plate Recognition) monitorującego tablice rejestracyjne samochodów na wielu skrzyżowaniach w Lublinie. Rozwiązanie wprowadzone na Starym Mieście to rozbudowa istniejącego już systemu o kolejne elementy.

 

Kierowcy nagrani przez kamery na nieuprawnionym wjeździe na Stare Miasto muszą się liczyć z konsekwencjami. Straż Miejska na podstawie alertów i zdjęć będzie nakładać mandaty karne lub kierować sprawy do sądu. 17 września 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. W odniesieniu do kary za niestosowanie się do znaku B-1 (zakaz ruchu) zwiększono ilość punktów karnych z 5 na 8. Kwota pozostała bez zmian, co oznacza, że wysokość mandatu może wynieść od 20 do 500 zł.

 

Koszt instalacji systemu kontroli wjazdu na teren Starego Miasta wyniósł blisko 100 tys. zł. Środki na realizację tego zadania przekazała Rada Dzielnicy Stare Miasto.

 

Wjazd na Stare Miasto jest możliwy na podstawie identyfikatorów. Dodatkowo mogą wjeżdżać pojazdy zaopatrzenia (w godz. 6.00-11.00), pojazdy służb komunalnych, Straż Miejska, Policja oraz taksówki przewożące osoby starsze, bądź z niepełnosprawnościami. Aktualnie wydanych jest ponad 400 zezwoleń, w tym identyfikatory stałe dla mieszkańców i firm oraz czasowe dla hoteli, instytucji kultury, na okoliczność ślubów lub w związku z remontami. Wszelkie informacje dotyczące tego kto i w jaki sposób może ubiegać się o identyfikator zawarte są w Regulaminie wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w Lublinie, który dostępny jest w BIP.

designed by know-line.pl