Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Data dodania: 20 marzec 2012

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oraz
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zapraszają na promocję książki

Michała Łesiowa i Marka Melnyka
O Ukrainie. Prawie wszystko…

Laudację książki wygłosi
ks. dr Stefan Jan Batruch

21 marca 2012 r., godz. 17.00
Czytelnia Zbiorów Specjalnych; Lublin, ul. Narutowicza 4

Prof. zw. dr hab. Michał Łesiów – ur. w 1928 r. w Hucie Starej. W 1955 r. ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktoryzował się w 1962 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1973 r. Jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie tworzył studia rusycystyczne i slawistyczne. W 1991 r. został wybrany dziekanem Wydziału
Humanistycznego UMCS i utworzył Zakład Filologii Ukraińskiej. W roku 1973 i 1986 był wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie Stanowym Minnesoty, w 1985 r. prowadził wykłady w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W pracy naukowej zajmuje się językoznawstwem, gwarami ukraińskimi, onomastyką, historią języka, dialektologią i folklorystyką.

Dr hab. Marek Melnyk – ur. w 1967 r. w Kędzierzynie-Koźlu, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1986-1992 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktoryzował się w 1998 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r. Zawodowo związany jest z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie od 2008 r. pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia. Jest także twórcą i kierownikiem Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM. W pracy naukowej zajmuje się polsko-ukraińskim dziedzictwem kulturowym dawnej Rzeczypospolitej, antropologią religijną oraz historią idei religijnych na cywilizacyjnym styku bizantyjsko-ruskim i łacińsko-polskim.

Szczegółowych informacji nt. spotkania udziela dr Grzegorz Figiel (tel. 81-528-74-41).

designed by know-line.pl