Wojewódzki konkurs recytatorski wiersza autorskiego ”Stan poetycki”

Data dodania: 14 marzec 2011

WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
WIERSZA AUTORSKIEGO
,,Stan poetycki”
Świdnik 18.03.2011 roku

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Konkurs adresowany jest do osób piszących wiersze. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, popularyzacja sztuki pięknego i mądrego mówienia, promocja i konfrontacja twórczości autorów wierszy.

#2l ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnik zgłasza do konkursu dwa wiersze o dowolnej tematyce napisane przez siebie, które osobiście prezentuje.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dokładnie wypełnienie karty uczestnictwa i nadesłanie jej wraz z tekstami do 11.03.2011 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, 21 – 040 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14 lub na adres mok@mok.swidnik.pl z dopiskiem ,,Stan poetycki”.

Przyjęcie przez organizatorów karty uczestnictwa wraz z tekstami jest równoznaczne z zaproszeniem na konkurs i zaakceptowaniem regulaminu konkursowego. Organizatorzy nie będą dodatkowo powiadamiać uczestników o terminie i miejscu konkursu.

Konkurs odbędzie się 18.03.2011 roku o godzinie 10.00 w MOK Świdnik ul. kard. St. Wyszyńskiego 14

KRYTERIA OCENY
Komisja artystyczna powołana przez organizatorów oceniać będzie wartości literackie tekstów, interpretację i kulturę słowa.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci ( 6-12 lat)
II kategoria – młodzież (13-18 lat)
III kategoria – dorośli.

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wybrane przez komisję utwory będą opublikowane w tomiku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa je instytucja delegująca.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów w mediach i pokonkursowym tomiku wierszy bez dodatkowej zgody autorów.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

Wszelkie sporne kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z komisją artystyczną.

Informacji na temat konkursu udzielają:
Beata Kubiak – dział artystyczny, Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 14, tel. 81 468 67 80 do 82, tel. kom. 516 055 921, mail: mok@mok.swidnik.pl

Zapraszamy na stronę www.mok.swidnik.pl

designed by net-line.pl