Wolontariat w instytucji kultury – bezpłatne warsztaty

Data dodania: 21 listopad 2011

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór na bezpłatne warsztaty
Wolontariat w instytucji kultury

zorganizowane przez Fundację Kultura Enter i Warsztaty Kultury w ramach programu Wolontariusz Kultury

Warsztaty skierowane są do:
· pracowników publicznych, pozarządowych i prywatnych instytucji kultury z Lublina i regionu Lubelskiego

Cele:
· propagowanie idei wolontariatu w sektorze kultury
· zwiększenie wiedzy pracowników instytucji kultury o możliwościach i zasadach współpracy w ramach wolontariatu
· prezentacja praktycznych aspektów współpracy na zasadzie wolontariatu (aspekty prawne, kadrowe, zarządzanie zasobami ludzkimi)
· prezentacja przykładów organizacji wolontariatu i form współpracy z wolontariuszami

Kompetencje nabyte podczas warsztatów:
· pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania i organizacji wolontariatu w instytucji kultury

Metody:
· prezentacja multimedialna
· warsztaty i dyskusje grupowe
· case study

Program warsztatów obejmie pracę nad zagadnieniami:
· zagadnienia prawne i organizacyjne związane z angażowaniem wolontariuszy
· budowanie tożsamości z instytucją — czynniki zaangażowania, budowanie relacji „co daję, co biorę„
· rola lidera w prowadzeniu zespołu wolontariackiego,
· jak działa efektywny zespół — zagadnienia związane z pracą zespołową (styl zarządzania, komunikacji, procesy uczenia się)
· rozpoznanie i reagowanie w sytuacjach trudnych (dlaczego wolontariusze odchodzą, nie wywiązuję się z zadań, mają bierną postawę?) — case study

Koszty
Warsztaty są bezpłatne i obejmują materiały i przerwy kawowe. Koszty przejazdu, ewentualnych posiłków pokrywają uczestnicy.

Termin
10 grudnia 2011, g. 10.00, czas: 6 godzin

Miejsce:
Warsztaty Kultury, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Rekrutacja:
Rekrutacja będzie się odbywała w dniach 18 listopada – 6 grudnia 2011 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wysłanie go na adres: a.will@warsztatykultury.pl

Uwaga, ilość miejsc ograniczona!

Wykładowcy / Trenerzy
Dorota Ozimek animator i menedżer kultury, pedagog. Absolwentka rocznego Studium Pedagogiki Zabawy. Członek PSPiA KLANZA od 1997 r. Trener PSPiA KLANZA z 11-letnim stażem — prowadzi warsztaty z zakresu metod aktywizujących, pedagogiki zabawy, integracji grup, kreatywności, organizacji czasu wolnego. Animator mobilnej animacji, organizator imprez, eventów i festynów.

Beata Lachowicz magister pedagogiki, absolwentka kierunku Animator i Menedżer Kultury na UMCS w Lublinie. Ukończyła IV Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie. Certyfikowany trener, rekomendowana przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie – ukończyła Szkołę Trenerów w Krakowie. Członek zwyczajny PSPiA KLANZA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy zarówno w firmach komercyjnych jak i organizacjach pozarządowych. Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Wolontariatu – realizatora programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Agata Will menedżer projektów w Warsztatach Kultury zajmuje się współpracą międzynarodową oraz koordynacją Nocy Kultury i Fiesty Alegría ponadto opiekuje się wolontariuszami. Iberystka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), menadżerka kultury (Uniwersytet Warszawski). Stworzyła i prowadzi innowacyjny „Program Wolontariusz Kultury”. Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (zespoły „hiszpański most” i „wolontariat ESK”). Poliglotka, entuzjastka kultury, Półwyspu Iberyjskiego, historii sztuki.
Uwielbia podróże i spotkania z ludźmi.

Kontakt:
Agata Will; a.will@warsztatykultury.pl; tel. 081 533 08 18

designed by net-line.pl