Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy

Data dodania: 08 maj 2022
Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie,

Instytut Nauk o Kulturze UMCS

i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zapraszają na ostatni wykład z historii sztuki z cyklu „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”

11 maja 2022, godz. 17.30

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Marcin Maron

Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy.

Wykład dotyczyć będzie kontekstów historycznych filmu Popioły (1964) w reżyserii Andrzeja Wajdy zrealizowanego na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. Film można interpretować jako polemikę z romantyczną legendą Legionów Dąbrowskiego i Napoleona wykreowaną przez Adama Mickiewicza a także z przekazem kulturowym podtrzymywanym przez postromantyzm opartym na tej legendzie (np. domowy kult Napoleona, postromantyczna apoteoza wojska itp.). Reżyser odniósł się w filmie do rzeczywistej historii, jej wizerunku w powieści Stefana Żeromskiego oraz do pewnego modelu świadomości historycznej opartego na pamięci zbiorowej – przekazach, stereotypach ideologicznych i politycznych. Realizacja Popiołów związana była z kontekstem sporów i polemik politycznych i kulturalnych prowadzonych w Polsce w połowie lat 60. dwudziestego wieku. 

 

Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wstęp wolny.

designed by know-line.pl