Artysta jako krytyk. Krytyk jako artysta

Data dodania: 30 wrzesień 2020
Artysta jako krytyk. Krytyk jako artysta

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS organizuje XII edycję otwartych wykładów z historii sztuki. pt. „Artysta jako krytyk. Krytyk jako artysta”.

Zapraszamy 30 września 2020 r., na inaugurujący wykład prof. Ryszarda Kasperowicza pt.: „Sztuka jako krytyka. Wykładnia romantyczna”.

Wszystkie wykłady są prezentowane  o godz. 17.30 online na stronie Facebooka MBP

https://www.facebook.com/mbplublin/

Wstęp do obecnego cyklu.

Dzieje sztuki usiłowano przedstawić i wyjaśniać na rozmaite sposoby – jako sekwencję artystycznych, a priori ważnych problemów artystycznych, jako sztafetę pokoleń wielkich twórców i szkół, jako ewolucję form artystycznych, jako historię recepcji i przekształceń wzorów obrazowych czy formuł ikonograficznych. Co ciekawe, w każdym z tych modeli można dostrzec także próbę zmierzenia się z problemem oceny krytycznej doniosłości sztuki konkretnych twórców – bez względu bowiem na to, o jakiej teorii tradycji czy teorii pamięci historycznej będziemy mówić, zmagania się z przeszłością sztuki zakładają potencjał krytyczny – artystę jako krytyka. Jednocześnie jeden z najbardziej wpływowych, zrodzonych w romantyzmie modeli twórczości zaproponował pewną koncepcję artystyczno-krytycznej samowiedzy, oczekując od prawdziwej krytyki, że stanie się odpowiednikiem dzieła sztuki – co ostatecznie Oscar Wilde zamknął w znanej formule „krytyka jako artysty”. Niniejszy cykl wykładów będzie poświęcony analizie różnych przykładów sztuki, która staje się zarazem swoją własną krytyką, i krytyki artystycznej, która przekracza własne granice, aspirując do rangi dzieła sztuki. Krytyczno-artystyczna i artystyczno-krytyczna optyka pozwoli przyjrzeć się dziejom sztuki od strony ich potencjału negacji i destrukcji jako warunków tworzenia, jednocześnie służąc za pretekst do przemyślenia zjawiska „tradycji” artystycznej w nowoczesności i post-nowoczesności kultury.

designed by net-line.pl