Dzieło sztuki jako zwierciadło historii

Data dodania: 25 wrzesień 2021
Dzieło sztuki jako zwierciadło historii

 

Miejska Biblioteka Publiczna
Instytut Nauk o Kulturze UMCS
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zapraszają na XIII edycję otwartych wykładów z historii sztuki 2021/2022
Dzieło sztuki jako zwierciadło historii.

 

29 września 2021, godz. 18.30
prof. Ryszard Kasperowicz
„Dzieło sztuki jako dokument, zabytek, monument, rzecz.”

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Wykłady z edycji 2021/2022
Dzieło sztuki jako zwierciadło historii

 

W historii sztuki i filozofii sztuki niemal od zarania początków tej dyscypliny toczył się spór o to, w jakim znaczeniu można rozpatrywać dzieło sztuki jako dokument historyczny. Niewątpliwie, każdy wytwór kultury jest świadectwem dziejów – powstaje w określonym momencie historycznym, jego sens ukazuje się w perspektywie określonych kontekstów dziejowych, dostarcza nam nieocenionej wiedzy o ludzkiej przeszłości, o sposobach postrzegania świata, o metodach kształtowania formy. Czy jednak, traktując dzieło sztuki na przykład jako symptom epoki, nie tracimy z oczu najważniejszych aspektów jego trwania?

W jaki sposób nasza własna teraźniejszość narzuca nam optykę widzenia i odczytywania dzieł? Czy doświadczenie estetyczne, bez względu na to, jak je określimy, musi zawsze odwoływać się do historycznej wiedzy? A może tak rozumiana znajomość przeszłości jest raczej przeszkodą w obcowaniu z dziełem, ogranicza naszą wyobraźnię, czyni nas więźniami nie tylko przeszłości, ale też zakładnikami naszej, zawsze ułomnej i cząstkowej, wiedzy o historii? W cyklu niniejszych wykładów podejmiemy wraz z Państwem próbę odpowiedzi na pytanie o paradoksalny status dzieł sztuki: wytworów historii, a przecież zawsze pretendujących do miary uniwersalnej i ponad-historycznej.

prof. Ryszard Kasperowicz

 

 

 

29 września 2021 – Ryszard Kasperowicz,

Dzieło sztuki jako dokument, zabytek, monument, rzecz.

 

 

13 października 2021 – Marcin Pastwa

Guernica Picassa w gabinecie (krzywych) luster.

 

 

27 października 2021 – Jarosław Cymerman

Intymny wymiar mitu i historii. Lublin Józefa Czechowicza.

 

 

10 listopada 2021 –  Bagłajewski Arkadiusz

Jak czytać scenę papieską w Kordianie (i inne spory romantyków z Watykanem)?

 

 

24 listopada 2021 – Agata Kusto

Pieśni ludowe jako przekaz małych i wielkich historii. Na podstawie ballad we współczesnym ruchu festiwalowym.

 

 

8 grudnia 2021 – Linkowska Magdalena

Obrazy przemocy – Hubert Czerepok w artystycznym dialogu z Goyą.

 

 

12 stycznia 2022 – Piotr Majewski

Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego.

 

 

26 stycznia 2022 – Jacek Jaźwierski

O niszczeniu pomników historii.

 

 

9 lutego 2022 – Rafał Rozmus

Historia, ewolucja oraz funkcje muzyki w filmie.

 

 

23 lutego 2022 – Aleksandra Skrabek

Dzieło sztuki jako dokument traumy.

 

9 marca 2022 – Marta Ryczkowska

Strategie ucieczki. Sztuka performatywna przełomu lat 60. i 70. na tle epoki.

 

 

23 marca 2022 – Dorota Seweryn-Puchalska

“Sensybilizm – na przekór historii”.

 

 

6 kwietnia 2022 – Stefan Münch

Jerozolima w malarskich i muzycznych imaginariach.

 

 

27 kwietnia 2022 – Katarzyna Weinper

Pałace i ogrody jako świadkowie historii.

 

 

11 maja 2022 – Marcin Maron

Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy.

designed by know-line.pl