Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego

Data dodania: 11 styczeń 2022
Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS

zaprasza na kolejny wykład z historii sztuki.

Edycja 2021/2022 nosi tytuł „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”.

12 stycznia 2022, godz. 17.30

Piotr Majewski
Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Wykład przybliża sylwetkę i osiągnięcia Władysława Sławnego (1907—1991), polskiego fotografa związanego w pierwszych latach po II wojnie światowej z paryską „Gazetą Polską”, następnie z krajowym czasopismem „Świat”, w końcu z wydawanym w Paryżu ilustrowanym czasopismem polonijnym „Tygodnik Polski”. Prezentacja wybranych obszarów aktywności Sławnego, głównie dotyczących polskiego życia kulturalnego we Francji, jest dogodnym punktem wyjścia do refleksji na temat fotografii dokumentalnej i pojęcia reportażu.

designed by know-line.pl