Historia, ewolucja oraz funkcje muzyki w filmie

Data dodania: 07 luty 2022
Historia, ewolucja oraz funkcje muzyki w filmie

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS

zaprasza na kolejny wykład z historii sztuki.

Edycja 2021/2022 nosi tytuł „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”.

 

 9 lutego 2022, godz. 17.30

dr hab. Rafał Rozmus

Historia, ewolucja oraz funkcje muzyki w filmie.

Filia nr 2 MBP w Lublinie

ul. Peowiaków 12

 

Celem wykładu jest omówienie problematyki związanej z muzyką filmową. W szczególności przedstawiona zostanie jej historia, rozwój oraz funkcje jakie spełnia. Poruszone zostaną kwestie dotyczące początków koegzystencji muzyki z dziełem filmowym, zmiany stylistyczne, jakie występowały na przestrzeni ponad stu lat rozwoju omawianego gatunku oraz jego funkcje w kontekście obrazu filmowego. Wykład uzupełniony będzie przykładami muzycznymi, wraz z ich omówieniem, a przekaz teoretyczny poparty osobistymi doświadczeniami prelegenta.

designed by net-line.pl