MADONNY w linorytach Zbigniewa Jóźwika

Data dodania: 04 maj 2022
MADONNY w linorytach Zbigniewa Jóźwika

W Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

odbędzie się wernisaż wystawy  „MADONNY linorytach Zbigniewa Jóźwika”

Wernisaż 6 maja 2022, godz. 17.00

ul. Braci Wieniawskich 5

Wystawa czynna do 31 maja 2022

Zbigniew Jóźwik
Bibliofil, członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (wiceprezes LTMK), Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie jak również wielu innych towarzystw bibliofilskich.
Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i członek Kapituły Orderu (od 1994 r. – Pieczętarz Kapituły). Przyrodnik, członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, uczestnik sześciu wypraw naukowych na Spitsbergen.

Członek towarzystw bibliofilskich i związków twórczych w kraju i za granicą między innymi: Związku Polskich Artystów Plastyków, Deutsche Exlibris Gesellschaft, Druźstva Ekslibris Sloveniae. Współzałożyciel: studenckiej Grupy Plastycznej „INOPS” (1957), Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie (1964), Galerii „Ekslibris” przy Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Lublinie.
W roku 1982 zapoczątkował Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Organizator wielu wystaw grafiki i ekslibrisu w Lublinie.
Jest autorem ponad 70. artykułówna temat grafiki i ekslibrisu, a także krytykiem w tej dziedzinie sztuki.
Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wydał dwanaście tek ekslibrisowych i sześć tek grafik, w tym 2 spitsbergeńskie. Wykonał 700 ekslibrisów w technikach linorytu, drzeworytu i suchej igły. Jest twórcą blisko 300 grafik, w tym cykli: „Spitsbergen”, „Stawanie się”, „Osiedla ludzkie”, „Madonny”, „Krzyże”.
Ilustrował poezje następujących twórców: Karola Wojtyły, Sergiusza Riabinina, Czesława Miłosza, Adama Mickiewicza, Waldemara Michalskiego, Waldemara Oskiery.

designed by know-line.pl