Metamorfozy stepu – Iryny Syzonenko

Data dodania: 08 kwiecień 2023
Metamorfozy stepu – Iryny Syzonenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w LUBLINIE

Galeria OKNA

zaprasza na otwarcie wystawy

Iryny Syzonenko – „Metamorfozy stepu”

14 kwietnia /piątek/, godz.  17.00

Peowiaków 12

 

            Iryna Syzonenko jest historykiem sztuki i artystką. Ukończyła Narodową Akademię Sztuki i Architektury w Kijowie i jest członkiem Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Otrzymała cztery granty Fundacji George’a Sorosa (USA), grant Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie.  Od 2018 roku mieszka  na stałe w Polsce, rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zajmuje się grafiką i fotografią. Poszukuje plastycznych związków pomiędzy słowem a obrazem artystycznym. Ma za sobą 23 wystawy indywidualne (Polska, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie) i 16 wystaw zbiorowych (Polska, Ukraina USA). Jest autorką 23 publikacji naukowych wydanych w Kanadzie i na Ukrainie. Uczestniczyła jako autorka w międzynarodowych forach ekonomicznych, Kongresach Inicjatyw Europy Wschodniej i forach Europa-Ukraina.

Projekt „Metamorfozy stepu”

 „Można by sądzić, że na świecie wszystko układa się wspaniale, tylko że w ziemi leżą dziesiątki milionów pozabijanych ludzi”

Herman Hesse Wilk stepowy

Wybitny naukowiec ubiegłego wieku L. Gumiliow charakteryzował step jako unikatową kombinację elementów krajobrazowych, miejsce rozwoju etnosu.

Step Ukraiński (dalej -S.U.), jako część stepowej Europy, ma oryginalną kompozycję, panoramę i perspektywę.

S.U. jest różnorodnością biologiczną i krajobrazową ze swoim ekosystemem, do którego wchodzą wyjątkowa flora i fauna. Widoki S.U. wyzwalają całe spektrum emocjonalno-duchowych odczuć, trawy tworzą prawie zamknięty dywan: trawy z piór, tipczaki, płatki owsianki, rumianek, bluegrass, maki, tulipany i inne.

Na tych dywanach żyją kozy, gryzonie, zające, sarny, wilki stepowe, gady, jaszczurki, dropie. Po niebie latają orły stepowe, skowronki, motyle, muchy i inne. Step był kolebką i miejscem powstania kultur stepowych koczowników i plemion stałego zamieszkania.

Plemiona stepowych narodów: Ujgurzy, Czarni Bułgarzy, Hunowie, Alanowie, Mongołowie, Krymczacy, Taurowie, Połowcy, Sarmaci, Skify, Prasłowianie i inni.

O stepie można mówić jako o obiekcie dziedzictwa historycznego, kulturowego, archeologicznego. S.U. jest pełen zabytków kultury, historii: kopców, kamiennych grobów, idoli, steli na grobach wojowników. Przez S.U. biegną szlaki komunikacyjne i handlowe: izumski, kuczmański, bachmutski, jedwabny i inne.

W czasach wojny ukraińsko-rosyjskiej 2014-2021 i wojny od 24 lutego 2022 [a są to terytoria obwodów Ukrainy i stepowego Krymu: Chersońskiego, Nikołajewskiego, Zaporoskiego, Ługańskiego, Donieckiego] S.U. został zniszczony w wyniku stałego i intensywnego obstrzału pociskami artylerii, rakietami i bombami lotnictwa wojskowego, a także  skażony chemicznie przez bomby fosforowe i pociski.

Dlatego celem projektu Metamorfozy stepu jest dążenie autora, by pokazać przez obrazy sztuki graficznej i autorską fotografię jeszcze jednego aspektu tragedii narodu ukraińskiego

w tej nieludzkiej wojnie.

Iryna Syzonenko

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

 

W świecie artystki słowa przeplatają się si e w palecie barw, które niby odbijają się w średniowiecznych witrażach lub są ukryte w mrokach graficznego ornamentu. Świat, do którego artystka zaprasza  nas przez pryzmat autorskiej techniki: kolaż jako forma konstruowania obrazów daje większe możliwości ekspresji, którą dopełniają słowa.  Technika graficzna niczym mandala pogrąża widza w medytacji, gdzie w świecie nieświadomości można zrozumieć mikroelementy srebrnej i złotej nici struktury słowa i obrazu. …

W obrazach siła grawitacji jest pochłaniana podczas szczerej zabawy z perspektywą, która nie jest otwarta, czasami zamknięta, czasami odwrotna. To dzięki takim rozwiązaniom kompozycyjnym można się zanurzyć w wielowymiarowości percepcji czasu, próbując uświadomić sobie, co jest krawędzią rzeczywistości.

mgr Viyaleta Khviatsovich

designed by know-line.pl