Pracownie Kultury Maki – Filia Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”

Data dodania: 01 grudzień 2023
Pracownie Kultury Maki – Filia Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”

blisko 90 projektów młodzieżowych to efekt realizacji programów grantowych Młodzież Inspiruje Dzielnice oraz Miejski Aktywator Młodzieżowy, utworzonych przez Miasto w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Dzisiaj (1 grudnia) odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe edycje nowych miejskich inicjatyw.

Miejski Aktywator Młodzieżowy oraz Młodzież Inspiruje Dzielnice to programy stworzone po to, by ułatwić młodym osobom aktywne włączanie się w różne obszary życia naszego miasta. Oferują one lubelskiej młodzieży wsparcie w realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej, społecznej i obywatelskiej. Wprowadzając te narzędzia, chcieliśmy dać młodym mieszkankom i mieszkańcom szansę podejmowania inicjatyw wynikających z ich faktycznych potrzeb oraz możliwość dzielenia się ze społecznością Lublina swoimi zainteresowaniami i pasjami – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Spotkanie podsumowujące programy Młodzież Inspiruje Dzielnice oraz Miejski Aktywator Młodzieżowy odbędzie się dzisiaj (piątek, 1 grudnia) o godz. 18.00 w Pracowniach Kultury Maki – Filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (ul. Olchowa 8). W programie zaplanowano prezentację dotychczasowych projektów, a także premierę spektaklu tańca współczesnego „Świat nie jest czarno-biały!” Magdaleny Kozik oraz teledysku stworzonego przez grupę dzieci i młodzieży w ramach projektu „Talenty prosto z Kośminka!”. Obie inicjatywy to realizacja programu Młodzież Inspiruje Dzielnice. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również obejrzeć cztery wystawy przygotowane przez lubelską młodzież oraz wziąć udział w zaplanowanych animacjach. Spotkanie będzie także okazją do rozmowy z autorami projektów artystycznych i społecznych realizowanych w ramach miejskich programów grantowych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowania i przebiegu podejmowanych inicjatyw. Wydarzenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Istnieje także możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

„Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice” to miejska oferta wsparcia finansowego młodych i okazja do realizacji młodzieżowych działań kulturalnych w dzielnicach Lublina. Z grantu mogły skorzystać osoby w wieku od 10 do 30 lat mieszkające, uczące się lub studiujące w Lublinie. W programie przyjmowane były projekty wykonane samodzielnie lub grupowo, a za jego realizację w poszczególnych dzielnicach byli odpowiedzialni operatorzy: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Program ruszył w 2022 roku i jest kontynuowany w roku bieżącym. W trakcie dwóch edycji udało się zrealizować blisko 70 projektów wymyślonych, zaplanowanych i zrealizowanych przez i dla młodzieży za kwotę ponad 300 tys. zł. Wśród nich znalazły się, m.in.: plenerowe warsztaty arteterapeutyczne, młodzieżowe spotkania poetyckie, nagrania autorskich piosenek wraz z teledyskami, zajęcia fotograficzne o tematyce psychospołecznej, a także warsztaty multimedialne, filmowe, makramy czy ceramiczne.

Z kolei w ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego (MAM) mogły być zgłaszane projekty o tematyce społecznej i obywatelskiej. Program skierowany był do osób w wieku od 10 do 30 lat uczących się, studiujących, mieszkających lub pracujących w Lublinie. Główny cel MAM to wzmocnienie partycypacji młodych ludzi w życie lokalnej społeczności. Projekty mogły składać nieformalne grupy młodzieży składające się z minimum 3 osób. Uczestnicy programu mieli zapewnione wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji projektów – od momentu składania wniosków do ewaluacji. W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 20 inicjatyw młodzieżowych, a łączna kwota przeznaczona na ich realizację to 36 tys. zł. Zgłoszone projekty dotyczyły m.in. zwiększenia kompetencji młodych ludzi, działań z zakresu integracji międzykulturowej, wzmacniania głosu młodych osób w środowisku szkolnym, przeciwdziałania mowie nienawiści czy organizacji zajęć z samoobrony dla młodych kobiet.

designed by know-line.pl