Promocja książki „Łosiowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych…”

Data dodania: 18 maj 2023
Promocja książki „Łosiowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych…”

Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na promocję książki i spotkanie z autorką publikacji dr Elżbietą Wierzbicką. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 (wejście od placu Katedralnego).

Łosiowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz analityczny Archiwum Łosiów 1566-1947, to obszerna publikacja (792 s.) poświęcona rodowi Łosiów herbu Dąbrowa oraz ich archiwaliom przechowywanym w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Dotyczy spuścizn pozostałych po Wincentym Łosiu, literacie i twórcy kolekcji archiwaliów oraz materiałów pochodzących z archiwów Witolda i Marii z Tarnowskich Łosiów, oraz Stanisława i Marty z Budnych Łosiów. Ród miał swoje dobra na Lubelszczyźnie, należały do nich Piotrowice, Niemce i Adamów. Z archiwów dwóch pierwszych siedzib ziemiańskich pochodzą archiwalia przekazywane do Archiwum Państwowego w Lublinie od lat 40. XX w., składając się na zespół 35/80 Archiwum Łosiów 1566-1974.

W publikacji autorka omówiła dzieje rodu Łosiów i ich archiwaliów oraz dokonała charakterystyki archiwalnej materiałów znajdujących się w zespole. Jednak najważniejszą i najobszerniejszą częścią inwentarza są opisy 2090 jednostek archiwalnych Archiwum Łosiów, stanowiących spuściznę pozostałą po wyżej wymienionych członkach rodu.

designed by know-line.pl