Spotkanie autorskie online i promocja książki prof. Mariusza Mazura

Data dodania: 15 grudzień 2021
Spotkanie autorskie online i promocja książki prof. Mariusza Mazura

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na spotkanie online promujące książkę prof. Mariusza Mazura (Instytut Historii UMCS) Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia (czwartek) 2021 r. o godz. 17.00. i będzie transmitowane na Facebooku (otwartym) Biblioteki

Książka prof. Mariusza Mazura (Instytut Historii UMCS) poświęcona jest „Żołnierzom Wyklętym”, czyli bojownikom antykomunistycznego podziemia z lat 40. i 50. XX wieku. Publikacja łączy zagadnienia historyczne z psychologią społeczną. Autor proponuje czytelnikom nowe podejście do omawianego tematu, pokazując mentalność uczestników powojennych konspiratorów i rozważając motywację ich działania oraz tworząc ich portret zbiorowy.  Odpowiada na ważne pytania: skąd się wzięli w podziemiu, jakie mieli pochodzenie i wykształcenie, do jakich wartości się odwoływali, czy byli religijni, czy odczuwali strach lub dumę, wreszcie o czym marzyli, jak wyobrażali sobie niepodległą Polskę i swoje w niej miejsce.

Prof. Mariusz Mazur z Instytutu Historii UMCS otrzymał za tę książkę Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Publikacja została również nominowana do nagrody tygodnika „Polityka”, do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego i do nagrody im. J. Giedroycia.

Publikacje monograficzne prof. Mariusza Mazura:

  • Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956-1980, Warszawa 2003,
  • Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004,
  • O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009,
  • Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944-1956, Warszawa 2016, ss. 255 [współautor S. Ligarski],
  • Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956Aspekty mentalno-psychologiczne, Warszawa Bellona -Lublin UMCS, 2021.

Pełna sylwetka naukowa: Prof. Mariusz Mazur

_____________________________________________________________

designed by know-line.pl