TAM GDZIE ŁĄCZĄ SIĘ ŚWIATY LITERATURA ZMYSŁY NOWE TECHNOLOGIE 

Data dodania: 30 wrzesień 2020
TAM GDZIE ŁĄCZĄ SIĘ ŚWIATY LITERATURA ZMYSŁY NOWE TECHNOLOGIE 

Projekt „Tam gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie” w spójny i kompleksowy sposób łączy cykle warsztatowe, spotkania autorskie i wydarzenia aktywizujące twórczo wszystkie grupy wiekowe, w szczególności dzieci z rodzicami, młodzież szkolną, osoby dorosłe, seniorów i grupy społeczne o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych – osoby wykluczone. Zrealizowany zostanie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku w Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Zygmunta Augusta 15). Działania edukacyjno-animacyjne będą oscylować wokół wątków tematycznych łączących literaturę ze światem nowych technologii oraz światem zmysłów. Strategicznym celem projektu jest ukazanie biblioteki jako ośrodka rozbudzającego pasję do słowa, kształtującego dobre postawy czytelnicze, aktywizacja twórcza uczestników różnych grup wiekowych i społecznych oraz integracja mieszkańców dzielnicy Felin.

 

 

TAM GDZIE ŁĄCZĄ SIĘ ŚWIATY LITERATURA ZMYSŁY NOWE TECHNOLOGIE 

5 – 23.10.2020

 

5  –  9.10.2020 – ŚWIAT ZMYSŁÓW

PONIEDZIAŁEK – Otwórz świat swojemu dziecku (obowiązują zapisy)

10.00-12.00 – spotkanie sensoryczne dla dzieci (0-3 lat) z rodzicami poprowadzi Aleksandra Charęzińska

13.00-16.00 – warsztat sensoryczny dla rodziców, opiekunów, pedagogów, bibliotekarzy poprowadzi Aleksandra Charęzińska

 

WTOREK  – Czytaj zmysłami (obowiązują zapisy)

11.00-14.00 – warsztaty tworzenia książek sensoryczno-edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, pedagogów, bibliotekarzy poprowadzi Jolanta Wasil

 

ŚRODA  – Czytaj zmysłami (obowiązują zapisy)

11.00-14.00 – warsztaty tworzenia książek sensoryczno-edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, pedagogów, bibliotekarzy poprowadzi Jolanta Wasil

 

PIĄTEK – Memory sensoryczne (obowiązują zapisy)

13.00-15.30 – warsztaty tworzenia gry dotykowej dla seniorów poprowadzą pracownicy Fundacji „Kołobajki”

 

PIĄTEK – Na jawie jak we śnie – odsłona muzykoterapii (obowiązują zapisy)

18.00-19.00  – koncert dla seniorów pod przewodnictwem Michała Skorżyńskiego

 

12  – 16.10.2020 – ŚWIAT NOWYCH TECHNOLOGII

 

ŚRODA – 3D  – Długopisem – Drukuj – Dotknij (grupy zorganizowane, obowiązują zapisy)

10.00-10.45 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

11.00-11.45 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

12.00-12.45 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

16.00-16.45 – warsztaty dla seniorów poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

 

CZWARTEK  – Długopisem – Drukuj – Dotknij (grupy zorganizowane, obowiązują zapisy)

10.00-10.45 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

11.00-11.45 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

12.30-13.15 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

13.30-14.15 – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) poprowadzi pracownik Warsztatów Kreatywnych Modrasova

 

PIĄTEK –  Gamifikowanie wydarzeń kulturalnych i literatury pięknej na smartfonach (obowiązują zapisy)

9.00-14.00  – warsztat dla bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury

poprowadzi Marcin Skrabka

 

19 – 23.10.2020 – ŚWIAT LITERACKICH PODRÓŻY

 

WTOREK – Rozwijanie przez podróżowanie – ciekawe instrumenty (grupy zorganizowane)

9.00-10.00 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

10.15-11.15 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

11.30-12.30 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

13.00-14.00 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

 

WTOREK – Magiczne Maroko i Kolorowe Indie (obowiązują zapisy)

16.00-18.00 – warsztaty dla dzieci z rodzicami poprowadzi podróżnik z grupy

„Poznajemy Świat”

 

ŚRODA – Rozwijanie przez podróżowanie – ciekawe instrumenty (grupy zorganizowane)

9.00-10.00 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

10.15-11.15 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

11.30-12.30 – warsztaty dla dzieci przedszkolnych (4-6 lat) poprowadzi podróżnik z grupy „Poznajemy Świat”

 

PIĄTEK – Podróże na krańcu świata i w głąb siebie (wstęp wolny)

16.00-18.00 –  spotkanie autorskie z Janem Melą

 

Organizator:

FILIA NR 36 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBLINIE

  1. ZYGMUNTA AUGUSTA 15, TEL. 81 311 00 16

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

designed by know-line.pl