Wernisaż wystawy Dariusza Ciężaka „Klimaty Kazimierza”

Data dodania: 09 styczeń 2024
Wernisaż wystawy Dariusza Ciężaka „Klimaty Kazimierza”

Galeria OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

zaprasza na wernisaż wystawy Dariusza Ciężaka

Klimaty Kazimierza

11 stycznia / czwartek / godz. 18.00

ul. Peowiaków 12 (budynek Centrum Kultury), I piętro

Dariusz Ciężak ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Brał udział w wielu plenerach, wystawach indywidualnych i zbiorowych. Obecnie pracuje w Oddziale Kultury w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Artysta o swojej twórczości :

Zawsze, jeżeli rozmawiamy o moim malarstwie, nieuchronnie pojawia się słowo „kolor”. Można wspomnieć o rysunku albo o kompozycji, ale to, co interesuje mnie najbardziej i to, nad czym się skupiam – to właśnie kolor. Chciałbym, aby to on w procesie powstawania prac był najważniejszy, organizował obrazy, podporządkowywał sobie i rysunek, i kompozycję. Taka swoista tendencja, polegająca na akcentowaniu koloru w kompozycji malarskiej przy jednoczesnym osłabieniu znaczenia formy i linii. Dominująca tematyka moich prac to pejzaż, martwa natura i studium portretowe. Uznaję kolor za kompozycyjnie najważniejszy element obrazu, jego główny budulec. Staram się traktować plamę barwną jako środek częściowo zastępujący światło. Każdy stopień nasilenia światła być może powinien uzyskać swój odpowiednik w plamie o określonej barwie. Podczas pracy mimowolnie myślę o sprawach, które decydują o jakości tkanki malarskiej i sensie pracy malarza właśnie dzisiaj, w świecie pomieszania wartości i relatywizowania pojęć w sztuce. Wydaje mi się też, że coraz więcej artystów spogląda w stronę starych mistrzów, przypomina sobie stare prawdy o sztuce i życiu.

 

Wystawa będzie czynna do 4 lutego 2024 roku. Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

designed by know-line.pl