Wystawa „Reflektor 1923-2023”

Data dodania: 07 czerwiec 2023

15 czerwca – dokładnie w setną rocznicę publikacji pierwszego numeru awangardowego pisma „Reflektor” – zapraszamy na wernisaż wystawy „Reflektor. 1923-2023”. 

Ekspozycja będzie opowieścią o narodzinach nowoczesnej literatury w Lublinie. W jej ramach będziecie mogli zobaczyć niepokazywane do tej pory materiały związane z działalnością grupy awangardowej Reflektor oraz czasopisma o tej samej nazwie. Przedstawimy rękopisy młodego Józefa Czechowicza oraz innych poetów lubelskich – Konrada Bielskiego, Wacława Gralewskiego oraz Stanisława Grędzińskiego.

„Pierwszy numer „Reflektora” ukazał się 15 czerwca 1923 roku. Pismo zostało powołane do życia przez krąg twórców związanych wcześniej z czasopismem „Lucifer” (1921–1922), które przeszło do historii przede wszystkim za sprawą skandalu obyczajowego, jaki wybuchł z racji prowokacyjnego tytułu wyraźnie nawiązującego do wzorców symbolistycznych oraz tradycji młodopolskich. Zmiana nazwy była symptomatyczna, ponieważ sugerowała, że pisarze lubelscy nadal zamierzali oświetlać drogę, lecz chcieli to robić pod innym niż dotychczas patronatem, miejsce postaci z symbolistycznego imaginarium zajął materialny atrybut cywilizacji technicznej. Z dzisiejszej perspektywy o wiele ważniejszy wydaje się jednak fakt, że to właśnie wówczas zawiązało się w Lublinie środowisko literackie, w którym dominowali młodzi twórcy. (…)

Wystawa, którą prezentujemy w setną rocznicę powstania pisma, przedstawia propagowany na łamach „Reflektora” model Nowej Sztuki. Łączył on różnorakie nurty estetyczne kształtujące oblicze rodzimej i europejskiej literatury lat 20. minionego stulecia. Wciąż żywotne hasła wczesnomodernistyczne przenikały się z ideami awangardowymi, postulaty konstruktywistyczne z reminiscencjami ekspresjonistycznymi, wpływy poezji francuskiej zaś – z inspiracjami poezją wschodnioeuropejską. Za ich sprawą w „Reflektorze” zaczynał się wytwarzać charakterystyczny dla awangard środkowoeuropejskich model awangardyzmu, w którym to lokalna perspektywa decydowała o powstawaniu oryginalnej konstelacji rozmaitych tendencji, nurtów i wpływów.” (fragment wstępu do katalogu wystawy)

Zapraszamy do Muzeum Józefa Czechowicza (ul. Złota 3) 15 czerwca o godzinie 18!

designed by know-line.pl