XV – jubileuszowa – edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2034

Data dodania: 01 październik 2023
XV – jubileuszowa – edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2034

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
Instytut Nauk o Kulturze UMCS
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zapraszają

na XV – jubileuszową – edycję otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2034
„Artysta jako… geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”.

 

Tegoroczny projekt trwa od 4 października 2023 roku do 19 czerwca 2024 roku. Wykłady stanowią kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową.

Wykłady odbywają się w Filii nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, w wyznaczone środy o godz. 17.30

Na pytanie o to, kim jest artysta, można odpowiedzieć: jest kimś, kto w materii dzieła, czy to plastycznego, literackiego i muzycznego, czy teatralnego i filmowego, odzwierciedla idee. Jednak tożsamość artysty nie jest określona w sposób jednoznaczny i niezmienny. Leonardo da Vinci w Traktacie o malarstwie ujął zajęcie malarza jako „scientia”. Artysta jawił się jako badacz, odkrywca i wynalazca, a sztuka była narzędziem odsłaniania prawdy o naturze. Romantycy akcentowali moc kreacyjną artysty, jego demiurgiczną zdolność powoływania bytów osobnych i uzupełniających naturę, torując w ten sposób drogę wyobrażeniu genialnego artysty-wizjonera, stojącego niemal u boku Stwórcy. W czasach nowoczesności i ponowoczesności wizerunek ten uległ dalszemu rozszczepieniu. Artysta był już nie tyle świadkiem historii, co raczej okazywał się być aktorem czy medium nowoczesnego społeczeństwa. Bywał postrzegany jako członek bohemy, ale też jako ekscentryczny, często odrzucany, a wręcz wyklęty outsider. Wkrótce objawił się artysta rewolucyjny, który — jako reprezentant awangardy — był gotów bronić swoich przekonań niemal za każdą cenę. Z kolei jako pedagog, wskazywał kierunki projektowania form przyszłej architektury i designu. W końcu przyjął rolę przedsiębiorcy, kuratora, aktywisty…

Tegoroczny cykl wykładów chcielibyśmy poświęcić właśnie tej wielorakiej tożsamości twórcy, fascynującej swoją różnorodnością, ale też skłaniającej do zastanowienia się nad tym, jakie czynniki wpływają na zmienność oblicza artysty. Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwali w gronie specjalistów różnych dyscyplin: historyków sztuki, kulturoznawców, muzykologów, literaturoznawców, teatrologów i filmoznawców. Z jednej strony, będzie nas interesować wizerunek artysty w historii, z drugiej — postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania stoją przed artystą dzisiaj, w kontekście współczesnego polikryzysu i niepokojów o przyszłość.

Prof. Piotr Majewski

designed by net-line.pl