„Zaczyna się”. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza…

Data dodania: 16 listopad 2022
„Zaczyna się”. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza…

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wykład z historii sztuki w ramach XIV edycji „Sławne, emblematyczne, kontrowersyjne wędrówki dzieł i arcydzieł w kulturze”.

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, godz. 17.30

23 listopada 2022 – Jarosław Cymerman

„Zaczyna się”. O dwóch dramatach Józefa Czechowicza i ich inscenizacjach z wojną w tle.

 

Wykład poświęcony będzie dwóm krótkim dramatom Józefa Czechowicza – „Czasu jutrzennego” oraz „Niegodzien i godni” oraz ich prapremierowym realizacjom teatralnym. Sztuki te zostały napisane przez lubelskiego poetę pod koniec lat 30-tych. Pierwsza z nich została opublikowana w

1937 roku na łamach „Pionu”, druga natomiast ukazała się w 1939 roku w wileńskim piśmie „Comoedia”. „Czasu jutrzennego” zostało przeniesione na scenę przez Wilama Horzycę i Aleksandra Zelwerowicza w lutym 1939 roku.

Była to jedyna teatralna realizacja tekstu Czechowicza za życia autora.

Ta pokazana w ramach „Wieczoru jednoaktówek” krótka sztuka została z jednej strony poddana przez recenzentów dość mocnej krytyce, z drugiej jednak niektórzy z jej widzów dostrzegli w niej (zwłaszcza po latach) zapowiedź zbliżającej się wojny. Z kolei „Niegodzien i godni” określony w podtytule moralitetem był jednym z ulubionych tekstów dramatycznych młodego Tadeusza Kantora, który zrealizował go tuż po wojnie, w 1945 roku, w krakowskim Teatrze Akademickim.

designed by net-line.pl