Wsparcie dla lubelskich ogrodów działkowych po raz trzeci

Data dodania: 04 styczeń 2023
Wsparcie dla lubelskich ogrodów działkowych po raz trzeci

Lubelscy działkowcy mogą ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony Miasta. W ramach konkursu dla działających w Lublinie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, można otrzymać dofinansowanie do remontów i drobnych inwestycji. Czas na złożenie wniosków upływa 16 stycznia.

Już po raz trzeci ogłaszamy konkurs na wsparcie inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Lublinie. Procedura z ostatniego roku jasno pokazuje nam, że duża część inwestycji potrzebuje dłuższego czasu realizacji, dlatego też tegoroczny konkurs umożliwia ich prowadzenie w trybie dwuletnim. Liczymy na to, że takie rozwiązanie ułatwi realizację zadań, które wymagają wcześniejszego gromadzenia dokumentacji czy uzyskania uzgodnień – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W latach 2023-2024 roku Miasto Lublin przeznaczy łącznie 500 tys. zł na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ich przedstawiciele mogą wystąpić o dotację, która pokryje do 80% kosztów inwestycji. Każdy ogród działkowy może złożyć jeden wniosek. Zostaną one poddane ocenie przez komisję konkursową, która ma prawo sugerować modyfikacje w składanych wnioskach. Termin składania dokumentów mija w poniedziałek, 16 stycznia, o godzinie 15.30.

Oferty w wersji papierowej należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej (ul. Gilasa 3, pokój 107 w godzinach 7.30-15.30) lub w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. Można je także wysłać za pośrednictwem poczty, przy czym o przyjęciu decyduje data wpływu do Biura Partycypacji Społecznej.

To już trzeci konkurs, poprzez który Miasto Lublin udziela wsparcia finansowego lubelskim działkowcom. W ramach pierwszej edycji, w latach 2020-2021, wykonano prace o łącznej wartości około 2 mln zł. W 2022 roku Miasto Lublin kwotą 500 tys. zł dofinansowało 11 wniosków złożonych przez lubelskie Rodzinne Ogrody Działkowe.

designed by know-line.pl