Wsparcie polskich i ukraińskich uczniów lubelskich szkół

Data dodania: 03 grudzień 2022
Wsparcie polskich i ukraińskich uczniów lubelskich szkół

Miasto Lublin realizuje szereg działań mających na celu pomoc dzieciom, które zostały zmuszone do opuszczenia domów z powodu wojny w Ukrainie. Jednym z nich jest zapewnienie w szkołach, w których uczą się uczniowie z Ukrainy, wsparcia psychologów, logopedów, asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami, asystentów międzykulturowych oraz tłumaczy. Tak szeroki zakres pomocy jest możliwy dzięki nawiązywaniu współpracy z partnerami takimi jak m.in. UNICEF.

Do lubelskich społeczności szkolnych i przedszkolnych dołączyło niemal 2 tys. nowych uczniów i wychowanków. Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić im aklimatyzację i by czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Porozumienia, które podpisaliśmy z UNICEF oraz z Województwem Lubelskim ułatwiają nam objęcie profesjonalnym wsparciem zarówno uczniów i przedszkolaków, ich rodziców czy opiekunów, jak i kadry placówek oświatowych. Obecność tłumaczy, psychologów i asystentów to ważna forma pomocy ułatwiająca naukę i pracę w nowych okolicznościach – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Lublin uzyskał wsparcie w postaci finansowej i rzeczowej z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF na realizację działań w zakresie edukacji związanych ze wsparciem potrzeb szkół, uczniów i ich rodzin wynikających z kryzysu uchodźczego, w wysokości ponad 8,3 mln zł. W ramach tej współpracy realizowane są działania w szkołach i placówkach oświatowych, z których korzystają zarówno ukraińskie, jak i polskie dzieci. Środki zostały przeznaczone na m.in. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i wyposażenie (prawie 5,4 mln zł) oraz zatrudnienie osób wspierających uczniów z Ukrainy uczęszczających do lubelskich szkół i placówek oświatowych (ponad 1,6 mln zł).

Dzięki środkom z UNICEF w 20 szkołach i placówkach pracę rozpoczęło łącznie 41 osób. Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby, w 17 szkołach i placówkach oświatowych zatrudniono: 15 psychologów, 4 logopedów, 5 asystentów do pracy z uczniem niepełnosprawnym, 13 tłumaczy, którzy mają udzielać pomocy i wsparcia uczniom z Ukrainy. Obecnie ze wsparcia korzystają dzieci i młodzież w następujących szkołach i placówkach oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego – 1 psycholog i 1 tłumacz;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego – 1 psycholog, 3 tłumaczy;
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego – 2 tłumaczy;
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich – 1 psycholog;
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny – 1 psycholog, 1 logopeda;
 • Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej – 1 psycholog, 1 asystent do pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza – 1 psycholog, 1 tłumacz;
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – 1 logopeda, 1 tłumacz;
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego – 1 tłumacz;
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 – 1 tłumacz;
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego – 2 psychologów;
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II – 2 psychologów, 2 asystentów do pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1 psycholog;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich – 1 psycholog, 2 tłumaczy;
 • Zespół Szkół nr 12 – 1 psycholog, 1 logopeda, 1 tłumacz;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka – 2 asystentów do pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 – 2 psychologów, 1 logopeda.

W trzech placówkach zatrudniono 4 asystentów międzykulturowych, którzy na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorami szkół świadczą usługi także w innych szkołach i placówkach Miasta Lublin, są to:

 • Przedszkole nr 75, gdzie pracuje 2 asystentów międzykulturowych, którzy wspierają dzieci ukraińskie w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych;
 • Zespół Szkół nr 13, gdzie 1 asystent międzykulturowy wspiera dzieci ukraińskie w szkołach podstawowych;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, gdzie 1 asystent międzykulturowy wspiera młodzieży w szkołach ponadpodstawowych.

Rolą asystentów jest udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom/uczniom ukraińskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, m.in.: wsparcie dzieci/uczniów uchodźców z Ukrainy, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz społeczności szkolnej, pomoc w adaptacji w nowym otoczeniu czy udzielenie wsparcia emocjonalnego. Praca ich przyczynia się również do wzmocnienia procesów integracyjnych dzieci/uczniów, rodziców oraz całej społeczności szkolnej, czy uwrażliwiania uczniów polskich, ich rodziców i nauczycieli na problematykę wielokulturowości.

Na mocy porozumienia podpisanego przez Miasto Lublin z Województwem Lubelskim, w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie”, w listopadzie w sześciu szkołach podstawowych w Lublinie rozpoczęto działania mające na celu zapewnienie wsparcia tłumaczy dla uczniów i ich rodzin, uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim. Tłumacze wspierają uczniów i ich rodziny w zakresie tłumaczeń ustnych pomiędzy uczniami szkoły pochodzącymi z Ukrainy a nauczycielami i pozostałymi uczniami, pośredniczenia w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami uczniów pochodzących z Ukrainy i tłumaczenia dokumentów na potrzeby uczniów i ich opiekunów prawnych pochodzących z Ukrainy.

Wsparcie tłumaczy dla uczniów i ich rodzin jest realizowane w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta, Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego i Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II. Każda z ww. szkół ma zapewnioną usługę tłumacza do 30 kwietnia 2023 r. w łącznym wymiarze 530 godzin na szkołę.

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie”, realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

designed by know-line.pl