Wyjątkowa wystawa w Lublinie. Hol Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wypełniły historie i portrety pacjentów oraz ich opiekunów

Data dodania: 19 maj 2024
Wyjątkowa wystawa w Lublinie. Hol Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wypełniły historie i portrety pacjentów oraz ich opiekunów

Wystawa „Oblicza wsparcia w chorobie” ma na celu budowanie świadomości na temat żywienia medycznego oraz wyzwań, które na co dzień podejmują opiekunowie osób chorych. Między 13 a 20 maja dostępna jest na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Na wystawie pokazane zostały portrety osób chorych i ich opiekunów. Historie te dotyczą różnych jednostek chorobowych i różnych wyzwań, jakie im towarzyszą, ale łączy je jedno – obrazują, jak ogromną rolę ma wsparcie żywieniowe w procesie terapii i rekonwalescencji. Na początku roku wystawę można było zobaczyć w polskim Sejmie, towarzyszyła inauguracji działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego. Uzyskała również honorowy patronat Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny oraz Pani Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Moniki Wielichowskiej.

Leczenie żywieniowe to ważny dla mnie temat, ponieważ od ponad 15 lat jestem żywiony dojelitowo w związku z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Mam świadomość, że nie byłbym dzisiaj w tym miejscu mojego życia, gdyby nie wsparcie żywieniowe przez te kilkanaście lat. Chciałbym się przyczynić do poprawy sytuacji polskich pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Temu ma służyć sama wystawa i temu poświęcone są prace Zespołu. – mówi Adrian Witczak, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego, jeden z bohaterów wystawy – Jednym z kluczowych tematów, który wielokrotnie wybrzmiał w wypowiedziach gości pierwszego posiedzenia Zespołu była potrzeba uwzględnienia leczenia żywieniowego w szerszym zakresie w programie studiów medycznych. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uwzględnił ten obszar w swoim sylabusie już w roku akademickim 2022/2023 jako efekt współpracy z Fundacją Nutricia i stanowi to dobry przykład dla innych uczelni.

Niedożywienie wciąż stanowi w Polsce problem

Według danych Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)​, prawie 80 proc. pacjentów w szpitalach nie otrzymuje interwencji żywieniowej pomimo wskazań[1]. Fakt ten może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pacjentów w trakcie leczenia. Niedożywienie może przyczyniać się m.in. do częstszego występowania powikłań, zwiększenia ryzyka wystąpienia zakażeń i odleżyn, obniżenia jakości życia pacjentów, zmniejszenia tolerancji stosowanej terapii, co może prowadzić do jej wydłużenia lub przerwania, wydłużenia czasu rehabilitacji czy zwiększenia śmiertelności. Większa częstotliwość hospitalizacji i dłuższy pobyt w szpitalu zaś przekładają się na wzrost kosztów leczenia. Dlatego budowanie świadomości wśród kadry medycznej, że leczenie żywieniowe powinno stanowić integralny element opieki zdrowotnej, powinno rozpocząć się już na etapie studiów.

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przykładamy dużą wagę do leczenia żywieniowego, a nasi studenci mają obowiązkowe zajęcia w tym zakresie. Historie i portrety pacjentów oraz ich opiekunów pokazane w ramach wystawy wyraźnie świadczą o tym, jak dużą rolę w procesie leczenia i rekonwalescencji ma wsparcie żywieniowe, wsparcie, które zapewniać będą m.in. przyszli absolwenci naszej uczelni – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podstawą jest ocena stanu odżywienia pacjenta

Bardzo ważna dla pacjentów jest przesiewowa ocena stanu odżywienia. Dzięki niej można wdrożyć interwencję żywieniową odpowiednio wcześnie.

Od wielu lat edukujemy na temat roli żywienia, chcemy podnosić świadomość problemu niedożywienia w chorobie wśród społeczeństwa, ale także w środowisku medycznym. Dane wskazują, że aż 85 proc. studentów oraz lekarzy pracujących w szpitalach w Polsce nie byłoby w stanie samodzielnie zainicjować i poprowadzić interwencji żywieniowej[2]. Odpowiedzią na potrzebę edukacji przyszłej kadry medycznej jest projekt: „KIERUNEK – ŻYWIENIE MEDYCZNE. Program edukacyjny Fundacji Nutricia dla przyszłych pracowników ochrony zdrowia”. Współpracujemy obecnie z pięcioma uczelniami medycznymi, na których kształci się łącznie 14 tys. osób, lecz nasze ambicje sięgają jeszcze dalej. Chcielibyśmy rozszerzyć projekt, tak, by studenci wszystkich uczelni medycznych mieli dostęp do wiedzy z zakresu żywienia – podkreśla Anna Cywińska, prezes zarządu Fundacji Nutricia.

W projekt Fundacji Nutricia zaangażowany jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jego studenci już na etapie studiów uczą się, jak diagnozować niedożywienie i zagrożenie niedożywieniem u swoich przyszłych pacjentów.

Program Fundacji Nutricia realizowany jest na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie od 2022 roku. Zajęcia z żywienia medycznego odbywają się w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii, Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową oraz Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego. W sumie wprowadziliśmy 16 godzin dydaktycznych na kierunku lekarskim. Fundacja wsparła również Centrum Symulacji Medycznej i wyposażyła je w cztery fantomy, BIA oraz plansze i wzorniki anatomiczne – podkreśla prof. Przemysław Matras, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Poradnia Leczenia Żywieniowego przy Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie sprawuje opiekę nad pacjentami z niedożywieniem w województwie lubelskim. Rocznie w ośrodku leczonych jest ok. 1500 osób, a leczeniem stałym objętych jest 350 pacjentów.

Fundacja Nutricia w ramach programu „KIERUNEK: ŻYWIENIE MEDYCZNE” współpracuje także z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Wystawa jest wspólną inicjatywą Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego oraz Fundacji Nutricia. Realizację wystawy w Lublinie wsparło Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego.


O Fundacji Nutricia

Fundacja Nutricia została powołana w 1996 r. przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. Od początku swojej działalności Fundacja podnosi świadomość na temat roli żywienia, początkowo angażując się m.in. w edukację żywieniową w okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka. Od 2019 r. misją Fundacji Nutricia jest edukacja o roli żywienia na różnych etapach życia człowieka. Swoje działania Fundacja kieruje do dzieci i rodziców, pacjentów oraz ich bliskich, przedstawicieli środowiska medycznego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Fundacja prowadzi ogólnopolskie programy edukacyjne, takie jak: „1000 pierwszych dni dla zdrowia” czy kampania „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”. Realizuje także ogólnopolski konkurs grantowy, umożliwiając naukowcom prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. www.fundacjanutricia.pl

[1] https://polspen.pl/wp-content/uploads/2020/12/klek-s-niedozywienie-coi-2019.pdf

[2] Badanie ankietowe przeprowadzone w lutym i marcu 2021 roku wśród studentów kierunku lekarskiego (rok 4,5,6) i lekarzy pracujących w szpitalu, za pomocą internetowego kwestionariusza, udostępnione wśród lekarzy i studentów kierunku lekarskiego zrzeszonych w ramach Porozumienia Zawodów Medycznych oraz na ogólnych grupach uniwersytetów medycznych. N=297 osób, w tym 170 studentów i 127 lekarzy.

designed by know-line.pl