wykład "Współpraca kulturalna: budowanie sieci i partnerstwa, umiędzynarodowienie"

Data dodania: 26 styczeń 2011

Europejskie Kolegium Kultury zaprasza na wykład

Jean Pierre Deru, dyrektora fundacji Marcela Hictera „Współpraca kulturalna: budowanie sieci i partnerstwa, umiędzynarodowienie"
27 stycznia, godz.18.00
Aula Wydziału Politologii UMCS, plac Litewski 3

Fundacja Marcela Hictera (FMH) promuje demokrację oraz współpracę kulturalną. FMH jest organizacją pozarządową mająca siedzibę w Brukseli i specjalizującą się w szkoleniu menadżerów kultury w Europie i Afryce, koncentrującą się szczególnie na zarządzaniu projektami związanymi ze współpraca kulturalną. Głównym programem oferowanym przez Fundację na tym obszarze jest European Diploma in Cultural Project Management [Europejski Dyplom z Zarządzania Projektami Kulturalnymi], w ramach którego przeszkolonych zostało ponad 400 menadżerów kultury z 38 krajów, przy wykorzystaniu innowacyjnej i interakcyjnej metodologii projektowej.

Wstęp wolny. Wykład odbędzie się w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

Europejskie Kolegium Kultury to inicjatywa, która zrodziła się w ramach projektu Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury – Kandydat. Przy pomocy naszych ekspertów, Dragana Klaica, Rose Fenton i Krzysztofa Czyżewskiego przygotowujemy cykl wykładów otwartych, spotkań i warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kultury z całej Europy.
read more on European College of Culture

designed by know-line.pl