Wyłączenie sygnalizacji świetlnych

Data dodania: 14 lipiec 2015

[b]Informujemy, że wykonawca budowy Systemu Zarządzania Ruchem, wykorzystując wakacyjny okres charakteryzujący się mniejszym natężeniem ruchu, w lipcu i sierpniu przystąpi do modernizacji sygnalizacji świetlnych na kluczowych skrzyżowaniach korytarzy transportowych w al. Kraśnickiej i al. Solidarności.[/b]

Na samym początku jednak pracami objęte zostanie skrzyżowanie [b]ul. Lubartowskiej z ul. Ruską i ul. Biernackiego[/b]. Roboty tam zostały zaplanowane [b]od 15 do 24 lipca[/b]. W tym czasie istniejąca sygnalizacja zostanie wyłączona i zdemontowana, a w jej miejsce pojawi się nowa. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogą z pierwszeństwem jest ul. Lubartowska.

Następnie, między [b]20 a 26 lipca[/b], prace będą prowadzone na skrzyżowaniu [b]al. Kraśnickiej z ul. Zana i ul. Wojciechowską[/b]. W tym miejscu również istniejącą sygnalizację zastąpi nowa. Przy wyłączonej sygnalizacji drogą z pierwszeństwem jest al. Kraśnicka. Jednakże w czasie prowadzonych prac, [b]w godz. od 7 do 18[/b], ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany ręcznie przez policję lub osobę uprawnioną, którą ma zapewnić wykonawca. Wykonawca został także zobowiązany do skrócenia czasu prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

[b]Jeszcze pod koniec lipca i w sierpniu robotami zostaną objęte sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach:[/b]

al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – ul. Lubomelska
al. Solidarności – ul. Wodopojna
al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Lubartowska
al. Tysiąclecia (przejście dla pieszych pl. Zamkowy – Dworzec Główny PKS)
al. Kraśnicka – ul. Nałęczowska – ul. Głęboka

designed by know-line.pl