Wyniki etapu kwalifikacji do szkół ponadpodstawowych

Data dodania: 18 lipiec 2023
Wyniki etapu kwalifikacji do szkół ponadpodstawowych

Zakończył się etap kwalifikacji kandydatów do szkół średnich. Dla absolwentów podstawówek publiczne placówki przygotowały na rok szkolny 2023/2024 blisko 7,5 tys. miejsc. Teraz, uczniowie mają tydzień na potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani.

 

Przyjęcie po raz drugi powiększonego rocznika kandydatów do szkół ponadpodstawowych to duże wyzwanie. Przygotowaliśmy się do tego starannie, czego efektem jest oferta naszych szkół w zupełności odpowiadająca zapotrzebowaniu i liczbie uczniów, którzy mogli, według naszych analiz, wyrażać zainteresowanie podjęciem nauki w Lublinie. Po zakończeniu etapu kwalifikacji mamy 169 wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, 458 w technikach i 534 w szkołach branżowych I stopniamówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

 

W publicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie Lublina przygotowano łącznie 7465 miejsc, w tym 4103 w liceach ogólnokształcących, 2397 w technikach i 965 w szkołach branżowych I stopnia. Po etapie kwalifikacji kandydatów do poszczególnych oddziałów zajęte są 6304 miejsca3934 w liceach, 1939 w technikach i 431 w szkołach branżowych I stopnia.

 

Potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata polega na dostarczeniu oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do oddziału szkoły, do którego kandydat się zakwalifikował. Brak dostarczenia tych dokumentów do 21 lipca do godz. 15.00 oznacza rezygnację z miejsca. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc będą opublikowane 24 lipca. Jednocześnie 24 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca prowadzona bez udziału systemu elektronicznego.

 

Po etapie kwalifikacji kandydatów wolnymi miejscami dysponują jeszcze:

 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej – mat-geo;
 • XII Liceum Ogólnokształcące (ZSCHiPS,Lublin) – geo-ang-mat;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie – biol-chem;
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie;
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO-2);
 • XX Liceum Ogólnokształcące (ZSO-4) – hist-pol-wos, geo-ang-wos;
 • Technikum Budowlane (ZSB) – technik budownictwa, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa, technik technologii drzewnej;
 • Technikum Chemiczne (ZSCHiPS) – technik optyk, technik analityk, technik technologii chemicznej;
 • Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn) – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk;
 • Technikum Mechaniczne (LCKZiU) – technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik automatyk;
 • Technikum Przemysłu Spożywczego (ZSCHiPS) – technik technologii żywności;
 • Technikum Samochodowe (ZSS) – technik pojazdów samochodowych;
 • Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł) – technik usług fryzjerskich;
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1 (ZSB) – dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych;
 • Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia (ZSEn) – elektryk;
 • Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia (ZS-5) – kucharz;
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (ZSS) – mechanik pojazdów samochodowych;
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (ZSCHiPS) – piekarz, cukiernik;
 • Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1 (ZSO-Wł) – fotograf;
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 (LCKZiU) – ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik.
designed by net-line.pl