Wyprawa OHP na Białoruś 9-13.07.2018 r.

Data dodania: 10 lipiec 2018

d 9 do 13 lipca 2018 r. grupa 19 osób uczestników Ochotniczych Hufców Pracy i wolontariuszy bierze udział w wyprawie w okolice Lidy na Białorusi w celu porządkowania polskich cmentarzy. Organizatorzy (OHP w Lublinie i Fundacja niepodległości) zaplanowali prace
w Żyrmuntach, Bieniakoniach, Surkontach i Lidzie.

 

Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie, Fundacja Niepodległości i szereg instytucji wspierających
od dziesięciu lat organizuje letnie obozy wakacyjne, podczas których młodzież OHP oraz wolontariusze z całej Polski porządkują polskie cmentarze i miejsca pamięci narodowej na byłych Kresach RP.

 

Pierwszy był Wołyń z kilkusetletnim bagażem polskiej historii. Dziś jej jedynym, wymiernym śladem są cmentarze… W kolejnych latach projekt rozszerzano o miejsca położone na południe od Wołynia. Dziś program letniego obozu wyznacza szlak od Tarnopola na południu po Ostrówki na krańcach północnych Wołynia i bierze w nim rokrocznie ok. 150 uczestników.

 

Działania na Wschodzie nie ograniczają się do jednej, dwutygodniowej, wakacyjnej wyprawy.
W ciągu roku odbywają się rajdy turystyczno-historyczne (najbliższy, szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie odbędzie się w dniach 17-20 lipca 2018 r.), zbiórki zniczy na cmentarze kresowe (1 listopada na wszystkich lubelskich cmentarzach), wystawy okolicznościowe, pogadanki, prelekcje itp. Kompletność projektu dopełniają coroczne obozy w Polsce, podczas których polska i ukraińska młodzież porządkuje prawosławne cmentarze (w roku poprzednim na Podkarpaciu). Polacy chcą być dumni ze swojej kresowej przeszłości, ale chcą także pamiętać, że na terenie dzisiejszej Polski przez wieki byliśmy sąsiadami ze społecznością ukraińską. Młodzi Ukraińcy pomagają w sierpniu porządkować polskie cmentarze na Wołyniu, we wrześniu razem z Polakami porządkują ukraińskie cmentarze w Polsce.

 

Od trzech lat zakres prac rozszerzono o miejsca pamięci leżące na terenie Białorusi. W 2016 r. odbyła się wyprawa na Witebszczyznę (pracowano m.in. na cmentarzach w Dokszycach, Głębokiem, Królewszczyźnie), w 2017 r. grupa kwaterowała w Grodnie (pracowano na cmentarzach w Przewałce, Grodnie i Sopćkiniach). W dniach 9-13 lipca 2018 r. organizowana jest wyprawa w okolice Lidy. Weźmie w niej udział 19 osób. W planie przewidziano prace w Żyrmuntach, Bieniakoniach, Surkontach oraz w Lidzie. Wyprawy na Białoruś ze względu na koszty (wizy dla uczestników, konieczność dopłat w przypadku pobytu dłuższego niż sześć dni) są ze zrozumiałych względów realizowane z mniejszym rozmachem, niż ukraińskie. Wszystkie projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy i Fundację Niepodległości są bezkosztowe dla ich uczestników.

designed by net-line.pl