Wystawa Anny Konik w Lubelskiej Zachęcie

Data dodania: 19 maj 2011

[b]Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zaprasza na wystawę

Anna Konik
Toys

20 maja 2011 (piątek), godz. 19.00
Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa 13, Lublin
(budynek CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju)

wystawa czynna do 5 czerwca, codziennie za wyjątkiem poniedziałków w godz. 14.00-19.00[/b]

_________________________________________________________________________________

Anna Konik (ur. 1974) należy do grona polskich artystów nowej generacji. Uprawia fotografię
i tworzy wideo instalacje o skomplikowanej strukturze narracyjnej. Skończyła warszawską
Akademię Sztuk Pięknych broniąc dyplom w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. W 2009 r.
była nominowana do nagrody Paszport Polityki m. in. "za umiejętność wnikliwego rejestrowania
tego, co trudne w ludzkiej egzystencji" (Katarzyna Włodarska) oraz za "dojrzałość i odwagę
poruszania niepopularnych tematów – ludzi wykluczonych, starych, samotnych, zdziwaczałych"
(Monika Małkowska). Praca "Toys" (2000) ma formę dwukanałowej instalacji wideo, której
towarzyszą elementy rzeźbiarskie – lateksowe odlewy kończyn ludzkich. Filmy są rejestracją
życia ludzi chorych na schizofrenię, zarazem są próbą wniknięcia w ich osobny i złożony sposób
odczuwania. Artystka oswaja świat trudnych i spychanych na społeczny margines przeżyć
i emocji, zarazem uświadamia kulturowe uwarunkowania pojęć "normalności" i "nienormalności".

designed by know-line.pl