Wystawa Jana Dobkowskiego w Wirydarzu

Data dodania: 15 październik 2017

JAN DOBKOWSKI – PAMUKALE

wernisaż 20 października (piątek) 2017, godz. 18.00

wystawa potrwa do 3 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata i Piotr Zielińscy

Galeria Sztuki Wirydarz

— 

Sztuka Dobkowskiego jest demonstracją osobistej wizji, wymownym buntem i to zarówno przeciwko surowej, ekspresyjnej figuracji, jak i chłodnemu automatyzmowi zgeometryzowanych form, wraz z ich uproszczoną mechaniką i pozorną neutralnością. Przewodnikiem artysty jest oko; wnikliwa obserwacja daje mu możliwość pogłębiania opracowywanych tematów, interpretowania całości i jednocześnie reagowania na najdrobniejszy odnaleziony szczegół, pełne zaangażowanie się w formę swobodnie kształtującej się materii. W każdym obrazie i rysunku Dobkowski umieszcza część samego siebie, wpisuje osobisty komentarz do cytatów z rzeczywistości, różnicując charakter podejmowanych zagadnień. Poprzez rozwijanie indywidualnego sposobu zapisu, artysta wyraźnie sugeruje odbiorcom konieczność uwzględnienia osobowości autora jako głównego czynnika kreacji. Przemienia walory techniczne malarstwa i rysunku w coś znacznie ważniejszego, rozwija u widzów zdolność do odkrywania treści ukrytych w poszczególnych pracach pod powierzchnią układu elementów formalnych. Wytwarza własny kod estetyki, określa jego reguły i środki wyrazu. (…)

Dzieła artysty to poematy życia. Twórca opowiada się za przeobrażaniem formy przez myśl, mając nadzieję, że umysł może odzyskać tę władzę i mistyczność, które niegdyś w kulturze posiadał. Wysuwa ideały prostoty odczuć i broni niepopularnych idei z charakterystyczną dla siebie odwagą. Malarstwo i rysunki Dobkowskiego jednoznacznie afirmują wartość w znacznej mierze opuszczone przez współczesnych jako zbyt wymagające, zmierzają do zgłębienia tajemnicy życia, są opisem takiej realności, jaką może wytworzyć umysł. Oglądając jego obrazy i śledząc zawarty w nich bieg myśli, odnajdujemy powody, dla których dzieło artysty może nabyć większego znaczenia, bogatszego i pełniejszego sensu. (…) Obrazy i rysunki Jana Dobkowskiego rozszerzają rozumienie istnienia, czynią je bogatszym, odnawiając poważnie nadwątloną już wiarę w różnorodność wartości zarówno życia, jak i sztuki.

 

Janusz Zagrodzki

 

designed by net-line.pl