Wystawa „Mindware. Technologie dialogu – post scriptum”

Data dodania: 20 grudzień 2011

Wystawa „Mindware. Technologie dialogu – post scriptum”
16 grudnia 2011 – 16 lutego 2012

Zadaniem wystawy „Mindware. Technologie dialogu – post scriptum”, dostępnej w Warsztatach Kultury od 16 grudnia 2011, jest podsumowanie złożonego i wielowymiarowego dorobku projektu. Na ekspozycję złożą się instalacje, obiekty, zapisy dźwiękowe i tekstowe oraz dokumentacje działań efemerycznych, które odbyły się w przestrzeni miasta, jak też samych prac pokazanych w ich pierwotnym kontekście.

Dodatkową część dokumentacji stanowią podsumowania wykładów i konwersatoriów zrealizowanych w ramach części teoretycznej projektu. Wyjątkowym punktem wyjścia z wystawy w przestrzeń miasta jest instalacja Dominiki Sobolewskiej, której elementy – wielkie gałki oczne – zostaną umieszczone w nowych lokalizacjach (Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin", Muzeum Lubelskie w Lublinie – Zamek Lubelski, Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie, Galeria Lipowa 13 – Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Teatr im. J. Osterwy, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"), zgodnie z ewolucją idei i kolejnym jej wcieleniem. Ekspozycja daje sposobność spokojnego i gruntownego studiowania koncepcji artystycznych i teoretycznych opisujących i tłumaczących ideę mindware. Wystawa jest również pretekstem do spotkań poświęconych roli nowych technologii w rozwoju społeczeństw, w szczególności perspektywom i możliwościom, jakie w tym względzie posiada Lublin. Szczegółowe opisy pierwotnego projektu „Mindware. Technologie dialogu” można znaleźć na stronie internetowej www.mindware.art.pl., która od grudnia kolejny raz zmieni swój charakter, podsumowując dotychczasowe działania, jednocześnie otwierając się na nowe wyzwania.

Wystawa „Mindware. Technologie dialogu – post scriptum”
Warsztaty Kultury, Lublin, ul. ks. J. Popiełuszki 5,
dostępna od 16 grudnia 2011, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-17.00
lub na specjalne życzenie dla grup zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego, zapisy pod numerem telefonu 081 5330818.

Opis projektu "Mindware. Technologie dialogu":
Projekt „Mindware. Technologie dialogu” zorganizowany w Lublinie we wrześniu i październiku 2011 przez Warsztaty Kultury, w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, składał się z serii wydarzeń artystycznych i teoretycznych odbywających się w przestrzeni miasta, instytucjach kultury i obiektach użyteczności publicznej. Idea projektu, a także nowa kategoria mindware, odnoszą się do refleksji nad rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym poprzez działania kulturotwórcze, artystyczne i społeczne. Artyści z całej Europy m.in. z Gruzji, Izraela, Polski, Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Ukrainy, zgłosili swoje koncepcje w otwartym naborze internetowym, a następnie zrealizowali je i osadzili w lubelskim kontekście w wyniku pobytów rezydencyjnych. Działania artystyczne zostały zaprezentowane i omówione w bardzo różnych, często zupełnie nieoczywistych, przestrzeniach miasta – takich jak Kościół Ewangelicko-Augsburski, galeria handlowa, budynek Poczty Polskiej, Pub u Szewca, przystanki miejskiej komunikacji, Ratusz Miejski, czy na falach Radia Lublin. Równolegle odbywała się część teoretyczna złożona z konwersatoriów i wykładów przygotowanych przez teoretyków mediów, medioznawców, krytyków sztuki. Całość programu dopełniał Mindware Club, w którym znalazły się wydarzenia z pogranicza sztuki nowych mediów, eksperymentu dźwiękowego, mappingu i designu.

Idea projektu:
Piotr Celiński, Marcin Skrzypek, Zbigniew Sobczuk

Uczestnicy:
Martin Baraga, Roman Bromboszcz, Michał Brzeziński, Konrad Chyl, Arthur Clay, Piotr Celiński, Michał Derda-Nowakowski, Grupa Dotka (Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka), Aleksander Janas, Paweł Janicki, Yuriy Kruchak, Andriy Linik, Vasili Macharadze i Tomasz Malec, Anna Maj, Darija Medić, Anna Nacher, Boris Oicherman, Maciej Ożóg, Ianina Prudenko, Marcin Skrzypek, Dominika Sobolewska

designed by know-line.pl