WYSTAWA: Najcenniejsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Data dodania: 21 sierpień 2016

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na wystawę Skarby Biblioteki Najcenniejsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Miejsce: Galeria Biblioteki, Lublin, ul. Narutowicza 4

Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki.

Na Gości Jarmarku Jagiellońskiego Biblioteka czeka także 13 i 14 sierpnia 2016 r. (sobota i niedziela) w godz. 10.00-16.00
 

#1C

 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Na wystawie zaprezentowane zostaną najcenniejsze dokumenty ze zbiorów lubelskiej Książnicy.
Z księgozbioru liczącego ponad pół miliona jednostek dokonaliśmy wyboru najciekawszych obiektów. Są to dokumenty niezwykle ważkie nie tylko dla lubelskiej kultury i nauki, ale obiekty unikatowe także w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej.

 

Wybrane zostały publikacje z różnych zespołów dokumentów: rękopisów, starych druków (w tym inkunabułów), kartografii, ikonografii, dokumentów życia społecznego. Wytypowaliśmy obiekty, które mają związek z Lublinem, jak również te, które są cenne dla naszej Biblioteki, chociażby z uwagi na postać jej patrona – Hieronima Łopacińskiego. Prezentujemy zarówno te publikacje, które są przykładem wybitnym w dziedzinie sztuki typograficznej, jak również te, które zachowały się w niewielkiej ilości egzemplarzy bądź są jedynym, unikatowym obiektem.

 

W ekspozycji znajdują się m.in.: fragment rękopisu z tekstem z końca XIV wieku, znany badaczom pod nazwą Fragmentu Łopacińskiego; dokumenty pergaminowe z kancelarii królewskich; książki z biblioteki króla Zygmunta Augusta; plany miasta Lublina z dawnych wieków, najstarsze czasopisma lubelskie; cenne ikonografie Lublina i regionu; listy pasterskie biskupów lubelskich; autografy pisarzy polskich; druki bibliofilskie.

 

Wystawa będzie czynna do końca sierpnia 2016 roku.

designed by net-line.pl