X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii

Data dodania: 06 maj 2018

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Muzykologii

Koło Naukowe Studentów Muzykologii

 

Jubileuszowy

 

X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII

 

17-19 maja 2018 roku

 

PROGRAM ZJAZDU

 

CZWARTEK 17 V 2018

 

12.30 – uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL pod przewodnictwem ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL – Prorektora KUL ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych (Kościół Akademicki KUL), homilia ks. dr Krzysztof Szebla (Lwów, prezes KNSM w latach 2009-2011)

 

13.30-15.00 – rejestracja uczestników – kawiarenka X piętro, Collegium Jana Pawła II

 

15.00-15.15 otwarcie Zjazdu: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL – Prodziekan Wydziału Teologii KUL ds. Studenckich; lic. Magdalena Mikołajczak – Prezes KNSM KUL

 

15.15-15.45 – Wykład inauguracyjny – dr hab. Tomasz Rokosz (KUL), Zbiory Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – przeszłość, stan obecny, perspektywy badawcze

 

15.45-16.00 Dyskusja, przerwa na kawę

 

 

I SESJA – MUSICA SACRA

(moderator – dr hab. Beata Bodzioch) (C–1031)

 

16.00-16.20 – mgr Aleksandra Wróblewska (UWr), Życie i działalność muzyczna Samuela Beslera (1574–1625) we wrocławskiej parafii Ducha Świętego i św. Bernardyna

 

16.20-16.40 mgr Andrzej Godek (UJ), Trzygłosowe śpiewy Crucifixus z osiemnastowiecznych bernardyńskich ksiąg liturgicznych

 

16.40-17.00 Tomasz Fatalski (UW), Antyfony "Salve Regina" w twórczości Carla Dittersa von Dittersdorfa (1739-1799)

 

17.00-17.10 – Dyskusja, przerwa na kawę

 

17.10-17.30 mgr Jolanta Bujas (UJ), Msza za zmarłych u schyłku klasycyzmu na przykładzie Requiem Es-dur i Requiem c-moll J.B. Schiedermayra (1779-1840) ze zbiorów jasnogórskich 17.30-17.50 mgr Karol Rzepecki (KUL) Kilka uwag o Te Deum Józefa Brzowskiego (1805- 1888)

 

17.50-18.10 – mgr Michał Wysocki (UAM), Kadencja w utworach wielogłosowych Wacława z Szamotuł

 

18.10-18:30 mgr Dominika Stopczańska (UAM), Funkcje scordatury skrzypcowej w zbiorach z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679-1687)

 

18.30-18.45 dyskusja, przerwa na kawę

 

przerwa techniczna

 

19.00 koncert studentów w formie Jam Session (Cafe Aviator Bar)

 

20.00 spotkanie integracyjne (Cafe Aviator Bar)

 

PIATEK 18 V 2018

 

  1. SESJA – CHÓRALISTYKA

 

(moderator – dr Kinga Strycharz-Bogacz) (C–1031)

 

 

09.00-09.20 mgr Kamil Poniatowski (UJ), Zbiory muzyczne Krakowskiego Chóru Akademickiego z lat 1878-1939

 

09.20-09.40 – Antoni Szymański (UW), Twórczość chóralna Mariana Sawy (1937-2005). Przegląd

 

9:40-10.00 mgr Kwen-Yin Li (UJ), Recepcja muzyki Chopina na Tajwanie: wyniki badań ankietowanych wśród chórzystów

 

10.00-10.20 dyskusja, przerwa na kawę

 

 

  1. SESJA – KOMPOZYTOR – WIRTUOZ – DZIEŁO

(moderator – dr Kinga Krzymowska-Szacoń )

 

(C–1031)

 

10.20-10.40 mgr Agnieszka Grudzień (UWr), Bronisław von Poźniak (1887-1953) pianista i pedagog

10.40-11.00 mgr Ewa Bogula (UW), Zygmunt Stojowski i jego koncert fortepianowe

11.00-11.20 – mgr Oskar Łapeta (UW), Klucz do twórczości Eugeniusza Morawskiego (1876-1948)? Dzieła kompozytora w kontekście listu do Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa z maja 1902 roku

 

11.20-11.40 – Paulina Książek (UW), Polistylizm w operze Medeamaterial Pascala Dusapina 

(ur. 1955)

 

11.40-12.00 dyskusja, przerwa na kawę

 

 

SESJA IV – MUZYKA A CZŁOWIEK

 

(moderator – dr Andrzej Gładysz) (C–1038)

 

9.00-9.20 mgr Marta Kierska (Uniwersytet Śląski), Zabójcza playlista. Kampanie społeczne z muzyką w tle

 

9.20-9.40 Anna Piecuch (UJ), Muzyka w marketingu politycznym – próba charakterystyki. Na przykładzie polskich kampanii wyborczych

 

9.40-10.00 – mgr Joanna Dobrzańska (PWSFTiT), A ty słuchasz muzyki czy ją oglądasz?

 

10.00-10.20 dyskusja, przerwa na kawę

 

10.20-10.40 – Joanna Kwapień (UWr), Manipulacje dźwiękowe w filmach animowanych na przykładzie wytwórni Pixar Animation Studios

 

10.40-11.00 mgr Marta Kierska (Uniwersytet Śląski) i mgr Łukasz Niewrzoł (Politechnika Śląska), Usłyszeć sztukę – rzecz o audiodeskrypcji

 

11.00-11.20 mgr Renata Dobkowska (UAM), Neurobiolog na tropie emocji w muzyce

 

11.20-11.40 Maria Barycka (KUL), Aktywacja potencjału człowieka poprzez muzykę

 

11.40-12.00 dyskusja, przerwa na kawę

 

12.00-12.20 – Aleksandra Kuźmińska (UWr), Audiosfera wiedeńskiego meczetu

 

12.20-12.50 mgr Wojciech Kucharski (KUL), Do 100 odbitek – powielanie nut na przełomie XIX i XX w. (aspekt techniczny)

 

12.50-13.00 – dyskusja, przerwa na kawę

 

V SESJA – ORGANY I MUZYKA ORGANOWA (moderator – o. dr Julian Mieczysław Śmierciak OFM) (C–1031)

 

 

12.00-12.20 Piotr Matoga (Fundacja Ars Organi), Historia organów w kościele pw. św.

 

Marka Ewangelisty w Krakowie od XV w. do 2018 r.

 

12.20-12.40 – mgr Piotr Guldziński (KUL), Organy anonimowego mistrza w kościele Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy

 

12.40-13.00 mgr Agata Trytek (KUL), Organy w dekanacie Radymno II. Historia i stan obecny

 

13.00-13.20 dyskusja, przerwa na kawę

 

13.20-13.40 mgr Hanna Kominch (UJ), Msza na organy Szymkiewicza jako nieznany zabytek kultury muzycznej Białorusi

 

13.40-14.00 mgr Petro Chyryk (KUL), Historia organów na Ukrainie w jej współczesnych granicach: stan badań i ich perspektywy

 

14.00-14.20 dyskusja i przerwa techniczna

 

14.20-15.00 – spacer po KUL z prezentacją instrumentów (dr hab. Elżbieta Charlińska)

 

15.00-15.50 przerwa na obiad

 

 

 

IV SESJA – ETNOMUZYKOLOGIA

 

(moderator – dr hab. Tomasz Rokosz)

 

(C–1031)

 

16.00-16.20 Alicja Habza (KUL) Religijna tradycja muzyczna parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie (archidiecezja lubelska)

 

16.20-16.40 lic. Aya Al Azab (KUL), Dziewiętnastowieczne pieśni Afroamerykanów jako źródło muzyki bluesowej

 

16.40-17.00 Maria Kozan (UWr), Łemkowskie pieśni rocznego cyklu kalendarzowego.

 

17.00-17.20 Piotr Kula (KUL), Werdebusy Dobczyckie z Dobczyc jako kapela podwórkowa i grupa kolędnicza Szopka z lalkami oraz ich kulturotwórcze znaczenie w środowisku lokalnym

 

17.20-17.40 dyskusja, przerwa na kawę

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA

 

 

17.40-18.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji (dr Andrzej Gładysz – Kurator KNSM, lic. Aya Al Azab – Wiceprezes KNSM KUL), aula C–1031

 

18.00-18.30 – wernisaż wystawy poświęconej 50-letniej działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL.

 

18.30 – przejście do Filharmonii Lubelskiej

 

19.00-20.30 koncert symfoniczny w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (ul. Marii Curie-Skłodowskiej – bezpłatnie, za okazaniem identyfikatora konferencyjnego)

 

SOBOTA 19 V 2018

 

10.00-13.00 zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej zakończone wykładem dr Agaty Kusto, pt. Tradycyjne muzykowanie na Lubelszczyźnie. Szkic etnomuzykologiczny

 

 

Partnerzy X Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii:

 

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

 

Wydawnictwo POLIHYMNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

designed by net-line.pl