XIV Ogólnopolskie Spotkania Kowali Wojciechów 6 – 8 lipca 2012 r.

Data dodania: 02 lipiec 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie organizuje w dniach 6 – 8 lipca 2012 r.
XIV Ogólnopolskie Spotkania Kowali, dofinansowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa". Współorganizatorem imprezy jest Urząd Gminy Wojciechów oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich.
Głównym celem realizowanego zadania jest ochrona i zachowanie tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego

Podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali ponad 40 mistrzów z całej Polski zmierzy się
w konkursie kowalstwa artystycznego oraz w konkursie o Nagrodę Kowali Polskich. Zaprezentują też publiczności pokaz kucia konia. Ważnym elementem Spotkań będzie Sympozjum nt. „Zachowanie kowalstwa ludowego i artystycznego poprzez popularyzację tradycyjnych technik wytopu
i kucia metalu", podczas którego zostaną omówione tematy: „Ochrona i zachowanie tradycyjnych metod wytopu metalu z rudy żelaza oraz zastosowanie wytopionego surowca w kowalstwie użytkowym”, „Pokaz Wykład ten zostanie poparty pokazem budowy i omówieniem zasady działania pieca dymarskiego.
W sobotę, 7 lipca, równocześnie z konkursem kowalstwa na które kowale przygotowali okute lustra, będzie trwał pokaz wytopu żelaza w piecu dymarskim. Wieczorem przewidziane jest rozbicie dymarki i przekucie pozyskanego surowca.
Mistrzowie na stoiskach targowych będą promować i sprzedawać swoje wyroby.
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa wyrobów kowalskich, kiermasz sztuki ludowej oraz występy gwiazd estrady. Swoją ofertę przedstawią również firmy świadczące usługi komplementarne
do kowalstwa artystycznego.

Program imprezy:

26 czerwca – 6 lipca 2012 r. XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie
5 lipca 2012 r. – praktyczny egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala
6 lipca 2012 r. – Pokaz instruktażowy zdobnictwa regionalnego, charakterystycznego dla Pomorza
Teoretyczny egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Ogólnopolskich Spotkań Kowali, Przekazanie pracy konkursowej
godz. 14.30 – spotkanie organizacyjne XIV Ogólnopolskich Spotkań Kowali (w Wieży Ariańskiej)
godz. 15.00 – Sympozjum pt. „Zachowanie kowalstwa ludowego i artystycznego poprzez popularyzację tradycyjnych technik wytopu i kucia metalu",
godz. 18.00 Walne Zebranie Stowarzyszenia Kowali Polskich

7 lipca 2012 r. (sobota)
godz. 09.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XIV OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ KOWALI (plac przy kuźni)
godz. 10.00 – 19.00
• Konkurs kowalstwa artystycznego, Konkurs o Nagrodę Kowali Polskich
• Pokaz wytopu żelaza w piecu dymarskim
• Prezentacja i sprzedaż wyrobów kowalskich na stoiskach targowych, Kiermasz sztuki ludowej
• Występy zespołów artystycznych: Kapela Wojciechowska, Kapela Podwórkowa Apasze
godz. 18.30 – Pokaz kucia konia
godz. 19.30 – Rozbicie pieca dymarskiego, przekucie żelaza
godz. 20.30 – Koncert zespołu POWER PLAY (estrada przy Wieży)
godz. 22.00 – 2.00 DYSKOTEKA

8 lipca 2012 r. (niedziela)
godz. 10.00 – omówienie prac konkursowych
godz. 11.30 – UROCZYSTA MSZA ŚW. W INTENCJI KOWALI (Kościół Parafialny)
godz. 12.30 – Przemarsz korowodu na plac przy Wieży Ariańskiej
godz. 13.30 – cd. XIV Ogólnopolskich Spotkań Kowali
– POKAZ KUCIA W WYKONANIU MISTRZÓW
– Prezentacja i sprzedaż wyrobów kowalskich na stoiskach targowych
– Koncert Orkiestry Dętej OSP Wojciechów
– Konkursy z udziałem kowali i publiczności
godz. 15.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XVIII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW KOWALSKICH oraz XIV OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ KOWALI
godz. 16.00 Koncert Zespołu AKORDIA działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Wojciechowie
godz. 17.30 Koncert zespołu WANDA I BANDA
godz. 20.00 Nocne Kucie – pokazy kucia artystycznego
godz. 21.00 Koncert Zespołu VOLVER

designed by know-line.pl