Z myślą o młodych w Lublinie

Data dodania: 04 kwiecień 2024
Z myślą o młodych w Lublinie

Miasto Lublin szuka operatora dla Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego, sfinansuje także działania w Przestrzeniach Młodych i miejscach przyjaznych młodzieży. Podmioty zainteresowane realizacją programów do 17 i 18 kwietnia mogą wnioskować o miejskie środki w ramach dwóch, otwartych konkursów ofert. Budżet na ten cel to ponad 400 tys. zł.

–  Zachęcamy organizacje młodzieżowe do rozszerzania oferty skierowanej do młodych mieszkańców i mieszkanek Lublina. Wspieranie rozwoju przestrzeni młodych jest jednym z najważniejszych działań, które rozpoczęliśmy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Mamy obecnie największą sieć przestrzeni w Polsce, w których młodzi ludzie mają możliwość spędzić czas wolny, nawiązać nowe znajomości oraz realizować swoje pasje i zainteresowania. Z kolei bezpośrednio do osób młodych zrzeszonych w nieformalnych grupach kierujemy Miejski Aktywator Młodzieżowy, czyli program dający wsparcie materialne i szkoleniowe w realizacji projektów w obszarze działalności społecznej i obywatelskiej, dzięki czemu włączamy ich w życie naszego miasta. Kontynuując założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży dążymy do tego, aby Lublin był miastem ludzi aktywnych, świadomych i umiejętnie korzystających z narzędzi partycypacyjnych – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Miejski Aktywator Młodzieżowy to program mikrograntów dla nieformalnych grup młodzieży na działania społeczne i obywatelskie, którego pierwszą edycję zrealizowano w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Trwający konkurs ma wyłonić operatora tegorocznej edycji programu MAM. Zadaniem organizacji, która otrzyma dotację, będzie przeprowadzenie włączającego, transparentnego i partycypacyjnego naboru projektów, udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego, a także zadbanie o edukację obywatelską młodych ludzi zainteresowanych realizacją swoich pomysłów w ramach MAM. Młodzież otrzyma także możliwość udziału w szkoleniach na temat diagnozy potrzeb, zarządzania projektami i ewaluacji. Wszystkie działania powinny być planowane z uwzględnieniem wymogów dostępności.

Organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w drugim z otwartych konkursów ofert – na rozwój potencjału Przestrzeni Młodzieżowych i miejsc przyjaznych młodzieży. Konkurs wyłoni najlepsze propozycje rozwoju oferty miejsc, w których młodzi ludzie czują się dobrze i mają możliwość realizacji swoich pomysłów. Proponowane działania powinny promować uczestnictwo młodzieży z różnych środowisk, w tym grup mniejszościowych.

Otwarte konkursy ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin.

designed by know-line.pl