Za nami formalny etap VII edycji Zielonego Budżetu

Data dodania: 23 luty 2024
Za nami formalny etap VII edycji Zielonego Budżetu

Projekty zgłoszone do VII edycji Zielonego Budżetu Naturalnie, w mieście!” są już po ocenie formalnej. Zespół ds. Zielonego Budżetu pozytywnie ocenił 21 z nich. Autorzy wniosków, jeśli nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mogą złożyć odwołanie w ciągu 7 dni, czyli do 1 marca. Po tym czasie projekty zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Tegoroczna siódma edycja Zielonego Budżetu, tak jak i poprzednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców, gdyż otrzymaliśmy 41 projektów. Tym razem uwagę skierowaliśmy na mniej zagospodarowane obszary miejskie – naturalne łąki, lasy, zagajniki i siedliska, które od lat funkcjonują jako zieleń publiczna, ale powstały zupełnie naturalnie. Takie miejsca są często stanowiskiem i siedliskiem dla rzadziej spotykanych, czy bardziej specyficznych gatunków roślin i zwierząt, które zasługują na naszą uwagę. Projekty poddaliśmy ocenie formalnej, a po zakończeniu etapu odwołań, oddamy je w ręce ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

W naborze do VII edycji Zielonego Budżetu zgłoszono 41 pomysłów na zgodne z naturą zagospodarowanie przestrzeni. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę między innymi czy zaproponowane działania należą do zadań własnych samorządu, czy inwestycje są planowane na terenach miejskich, czy są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego oraz czy np. nie kolidują z infrastrukturą naziemną lub podziemną. Oceny formalnej dokonywali pracownicy wydziałów i jednostek miejskich.

Autorzy projektów mają teraz 7 dni na złożenie odwołania, jeśli nie zgadzają się z oceną swojego wniosku. Termin zgłaszania uwag upływa 1 marca (włącznie). Można je składać drogą elektroniczną na adres zielony@lublin.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin. Po rozpatrzeniu odwołań nastąpi etap oceny merytorycznej. Wnioski zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze z nich.
Zbiorcza ocena formalna ZB_2024

W skład Panelu Ekspertów wchodzą osoby reprezentujące Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Biuro Partycypacji Społecznej oraz eksperci i ekspertki z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

  • dr hab. Ewa Trzaskowska – profesor KUL, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
  • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka – prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska;
  • mgr inż. Paweł Adamiec – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
  • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
  • dr Dawid Soszyński – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy w połowie marca

designed by know-line.pl