Zamość: Debata społeczna

Data dodania: 22 maj 2015

[b]Kolejna z cyklu debat społecznych dotyczących bezpieczeństwa odbyła się wczoraj w Szczebrzeszynie. Tematem spotkania były zagrożenia występujące na terenie działania Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie z punktu widzenia mieszkańców. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności, włodarze miast i gmin oraz przedstawiciele policji.[/b]

Wczoraj w samo południe w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn odbyła się kolejna z cyklu debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu. Tematem dyskusji były zagrożenia występujące na terenie działania Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie z punktu widzenia mieszkańców. Tego typu spotkania są dialogiem społeczeństwa z Policją mającym na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz oczekiwań lokalnej społeczności wobec stróżów prawa.

W spotkaniu uczestniczyli policjanci Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie i Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, lokalne władze samorządowe i przedstawiciele miejscowej społeczności.

Jako pierwszy głos zabrał podkom. Zbigniew Braksator – komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie który zapoznał zgromadzonych z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa na podległym terenie oraz efektami pracy szczebrzeszyńskich policjantów. Dzielnicowy st. asp. Mariusz Bartoszczyk omówił zagadnienia związane z przemocą w rodzinie a mł. asp. Łukasz Kozioł przybliżył uczestnikom spotkania tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji i wypoczynku.

Przez niemalże dwie godziny policjanci w tym uczestniczący w debacie I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu mł. insp. Robert Szewc odpowiadali na pytania lokalnej społeczności. Tematyka poruszanych zagadnień była różnorodna. W szczególności dotyczyła zaś bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, problemów związanych z bezpańskimi psami jak również zwiększeniem wizyt policjantów w szkołach. Nie zabrakło także słów pochwały ze strony społeczeństwa na temat pracy lokalnej Policji.

Wszystkie złożone podczas spotkania postulaty oraz przekazane informacje zostaną przeanalizowane, a wnioski wdrożone do codziennej służby.

J.K.

designed by net-line.pl