Zapisy na kolejne warsztaty w ramach „Planu dla Dzielnic”

Data dodania: 09 listopad 2022
Zapisy na kolejne warsztaty w ramach „Planu dla Dzielnic”

Ruszają zapisy na kolejne warsztaty w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania z mieszkańcami Felina i Węglina Południowego.

W listopadzie rozpoczynamy trzeci etap realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic”. Zachęcam mieszkańców Felina i Węglina Południowego do zapisywania się na dzielnicowe warsztaty. Wspólnie podsumujemy dotychczasowe rozmowy i opracujemy plany dalszego rozwoju tych części miasta na najbliższe lata – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Warsztaty to trzecia część wspólnej pracy nad strategiami rozwoju lubelskich dzielnic. Ich zadaniem jest podsumowanie cyklu spotkań i spacerów w konkretnej dzielnicy i opracowanie ostatecznego dokumentu – „Planu dla Dzielnicy”. We wtorek (22 listopada) odbędą się warsztaty dla dzielnicy Felin. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 52, przy ul. Władysława Jagiełły 11. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu. Zapisy ruszają dzisiaj (9 listopada) i potrwają do 16 listopada do godz. 12.00. Natomiast warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Węglin Południowy zaplanowano w środę (23 listopada) od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Berylowej 7. Rekrutacja uczestników rusza jutro (10 listopada) i zakończy się 17 listopada o godz. 12.00. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.

Liczba uczestników jest ograniczona. W jednym warsztacie przewidziano udział 25 osób, z czego 5 miejsc jest zagwarantowanych dla przedstawicieli Rad Dzielnic. Kandydaci będą wybierani tak, aby zapewnić uczestnictwo w warsztatach przedstawicielom różnych grup społecznych, m.in. seniorom, przedstawicielom środowiska studenckiego czy osobom z niepełnosprawnościami.

Przypominamy także, że do jutra (10 listopada) trwają zapisy na warsztaty w dzielnicy Tatary, które odbędą się we wtorek (15 listopada, godz. 17.00) w Szkole Podstawowej nr 27, przy ul. Kresowej 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem. W najbliższych tygodniach zaplanowano także warsztaty w dzielnicach: Czuby Południowe (29 listopada), Głusk (30 listopada) oraz Hajdów-Zadębie (7 grudnia).

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w trzecim kwartale 2021 r. Pierwszym etapem były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Odbyło się 13 spotkań dla wszystkich 27 dzielnic Lublina. Drugim etapem są spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Do tej pory odbyło się 9 spacerów w 9 lubelskich dzielnicach: Tatary, Sławinek, Głusk, Felin, Węglin Południowy, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Hajdów Zadębie i Węglin Północny. W listopadzie ruszają także warsztaty, czyli trzeci, ostatni etap projektu, który ma na celu podsumowanie wniosków z dotychczasowych spotkań i opracowanie planów rozwoju dla poszczególnych dzielnic Lublina.

 

Aktualne informacje o Projekcie „Plan dla Dzielnic” znajdują się na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.

designed by know-line.pl