Zapisy na warsztaty dzielnicowe dla mieszkańców Czubów Południowych i Głuska

Data dodania: 18 listopad 2022
Zapisy na warsztaty dzielnicowe dla mieszkańców Czubów Południowych i Głuska

Jeszcze w listopadzie w dzielnicach Czuby Południowe i Głusk odbędą się kolejne warsztaty z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Mieszkańcy tych części miasta podsumują dotychczasowe etapy projektu oraz będą opracowywać dokumenty rozwoju dla każdej z nich – „Plany dla Dzielnic”.

Dziękuję mieszkańcom dzielnicy Tatary za udział w warsztatach otwierających ostatni etap realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic”. Jednocześnie zachęcam do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach zaplanowanych w najbliższych tygodniach. Zależy nam, by mieszkańcy aktywnie włączali się w prace nad planami rozwoju lubelskich dzielnic, bo to oni najlepiej wiedzą, jak powinno wyglądać w przyszłości ich najbliższe otoczenie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Warsztaty w dzielnicy Czuby Południowe odbędą się we wtorek (29 listopada) o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II, przy ul. Bursztynowej 22. Zapisy na spotkanie ruszają dzisiaj (17 listopada) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu. Rekrutacja uczestników potrwa do 23 listopada, do godz. 12.00.

Natomiast warsztaty dla mieszkańców Głuska zaplanowano w środę (30 listopada). Wydarzenie odbędzie się o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 47 im. J. I. Kraszewskiego, przy ul. Zdrowej 1. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 18 listopada, a zakończy 24 listopada o godz. 12.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. W jednym spotkaniu przewidziano udział 25 osób, z czego 5 miejsc jest zagwarantowanych dla przedstawicieli Rad Dzielnic. Kandydaci będą wybierani tak, aby zapewnić uczestnictwo w wydarzeniu przedstawicielom różnych grup społecznych, m.in. seniorom, przedstawicielom środowiska studenckiego czy osobom z niepełnosprawnościami.

 

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. Pierwszym etapem były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Odbyło się 13 spotkań dla wszystkich 27 dzielnic Lublina. Drugim etapem są spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Do tej pory odbyło się 9 spacerów w 9 lubelskich dzielnicach: Tatary, Sławinek, Głusk, Felin, Węglin Południowy, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Hajdów Zadębie i Węglin Północny. W listopadzie br. ruszyły także warsztaty, czyli trzeci, ostatni etap projektu, który ma na celu podsumowanie wniosków z dotychczasowych spotkań i opracowanie planów rozwoju dla poszczególnych dzielnic Lublina. Odbył się już pierwszy z zaplanowanych na ten rok sześciu warsztatów – dla mieszkańców dzielnicy Tatary. W najbliższych tygodniach odbędą się także warsztaty w dzielnicach: Felin (22 listopada), Węglin Południowy (23 listopada) oraz Hajdów-Zadębie (7 grudnia).

 

designed by net-line.pl