Zaproszenie na akcję uliczną 16.07.2011 r.

Data dodania: 15 lipiec 2011

Sprawdź swój gender!
Akcja uliczna

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wspólnie z partnerem – Stowarzyszeniem Homo Faber oraz osobami uczestniczącymi w letnim kursie Gender Check! zapraszają na akcję uliczną „Sprawdź swój gender!”.

W dniu 16.07.2011 roku o godzinie 16.00 na miejskim deptaku zostaną umieszczone postacie kobiety i mężczyzny, dzięki którym osoby zainteresowane będą miały możliwość sprawdzenia swojej płci społeczno – kulturowej i zrobienia sobie wideofotografii. Wieczorem o godz. 21.30 na Placu po Farze zostanie zaprezentowany film z wcześniejszych wydarzeń.

Akcja jest jednym z kilku efektów letnich warsztatów Gender Check!, odbywających się w Lublinie w dniach 4-17 lipca 2011. Osoby uczestniczące przez dwa tygodnie w zajęciach poznają problematykę rynku pracy i pomocy społecznej z perspektywy równości szans – aspektu kluczowego dla podejmowania skutecznych działań z zakresu integracji społecznej i promocji zatrudnienia. Celem jest dostarczenie wiedzy i kompetencji z zakresu wyrównywania szans z uwzględnieniem płci, wyposażenie uczestników i uczestniczek w narzędzia do samodzielnej analizy i konstruowania efektywnych programów i projektów. Dodatkowo celem jednego z bloków tematycznych będzie wypracowanie metodologii pracy z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn sprofilowane dla instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Pierwsza część akcji (wideofotografia) rozpocznie tuż po 16 na deptaku (na rogu z ulicą Świętoduską), druga o 21:30 na Placu po Farze (prezentacja wideo z akcji).

designed by know-line.pl