Zaproszenie na promocję książki NEKROPOLIE JAKO ZNAK KULTURY POGRANICZA POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO

Data dodania: 23 styczeń 2012

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie

zapraszają na promocję książki

NEKROPOLIE JAKO ZNAK KULTURY POGRANICZA POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO
pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Agnieszki Dudek-Szumigaj i Lubow Frolak

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2012 r. o godz. 11.00
w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lublin, ul. Narutowicza 4

Program spotkania:
11.00 – 11.15 Powitanie gości
11.15 – 11.30 Wystąpienie J. E. Arcybiskupa Abla – Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
11.30 – 11.45 Prezentacja książki „Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”
11.45 – 12.00 prof. Lubow Frolak, Cmentarz jako przestrzeń sakralna
12.00 – 12.15 ks. Jan Łukaszuk, Obrzędowość pogrzebowa w prawosławiu
12.15 – 12.30 mgr Marzena Gałecka, Stan i perspektywy prac konserwatorskich na cmentarzach prawosławnych
12.30 – 13.00 Dyskusja

Tom zawiera materiały prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, zorganizowanej przez Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej. Konferencja wiązała się tematycznie z projektem badawczym pt. „Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny”, realizowanym przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego.
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter konferencji w materiałach pokonferencyjnych zostały zamieszczone teksty językoznawców, historyków, kulturoznawców, teologów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie. Pierwsza część tomu jest poświęcona rozważaniom teologicznym na temat śmierci. Kolejna grupa artykułów to teksty językoznawcze, omawiające inskrypcje nagrobne. Prace historyczne odnoszą się do dziejów wybranych nekropolii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, a komunikaty na temat stanu zachowania cmentarzy pogranicza przedstawiają efekty prac konserwatorskich prowadzonych na cmentarzach.

designed by net-line.pl