Zbieranie: kolekcja vs. archiwum

Data dodania: 15 kwiecień 2015

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
Instytut Historii Sztuki KUL
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Galeria Labirynt

zapraszają na wykład
Marcina Pastwy

Zbieranie: kolekcja vs. archiwum

22 kwietnia 2015, godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Archiwa i kolekcje stanowią terytorium obrazów, są także opowieściami. Z jednej strony odsyłają nas do tego co źródłowe (arche), a z drugiej tworzą system wiedzy penetrujący obszary pamięci i zapomnienia. Przypadkiem szczególnym są archiwa i kolekcje artystów, to będzie punkt wyjścia wykładu, który za cel stawia sobie naszkicowanie teoretycznych problemów związanych z “gorączką archiwów” i “pasją kolekcjonowania”. Na tle dyskusji metodologicznych ukazana zostanie rola fotografii jako urzeczywistnienia jednego z mitów nowoczesności – czynienia widzialnym. Będzie to zatem próba określenia specyfiki antropologicznej potrzeby zbierania oraz uchwycenia nowoczesnej, ale także współczesnej ikonografii instytucji zajmujących się gromadzeniem, dokumentacją i zarządzaniem przeszłością czy dystrybucją wiedzy (archiwów, galerii, bibliotek).
Wstęp wolny. Zapraszamy.

designed by net-line.pl