Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. To trzeba wiedzieć

Data dodania: 04 lipiec 2024
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. To trzeba wiedzieć

Jeśli członek rodziny, którego zgłosiliśmy do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miał swój tytuł do tego ubezpieczenia, to musimy pamiętać, żeby go wyrejestrować i w razie potrzeby zgłosić ponownie.

 Ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej, realizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, opieki zdrowotnej – zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Zazwyczaj  „świecący się na czerwono” eWUŚ dotyczy dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, które po ukończeniu 18. roku życia straciły prawo do świadczeń. Problemy zdarzały się także studentom, którzy gdy podejmowali pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, ale nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy muszą ponownie zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.

W przypadku, gdy zgłaszamy do tego ubezpieczenia członka rodziny a on np. podjął pracę, rozpoczął działalność gospodarczą, czyli nabył własny tytuł ubezpieczenia to powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Trzeba to zgłosić swojemu płatnikowi składek. Jeśli tytuł ubezpieczenia, który spowodował konieczność wyrejestrowania członka rodziny wygaśnie, np. upłynął okres trwania umowy o pracę, a on nadal spełnia warunki to należy go ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. O takiej konieczności informujemy swojego płatnika składek. Mamy na to 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które powodują, że musimy zgłosić członka rodziny. Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszamy się sami, bo np. jesteśmy przedsiębiorcą, to obowiązek dokonania zgłoszenia oraz wyrejestrowania członka rodziny spoczywa na nas jako płatniku składek.

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, płatnik składek powinien wypełnić i przekazać do ZUS dokument ZUS ZCNA, czyli zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

 

designed by know-line.pl