Zielony Targ przy ul. Ruskiej z gotową koncepcją

Data dodania: 27 kwiecień 2016

[b]Dwupoziomowy, zielony targ z parkingiem w kondygnacji podziemnej, przestrzenią na tzw. handel koszykowy i dostępem do bieżącej wody dla chętnych sprzedawców – tak przestrzeń wygląda w przygotowanej na zlecenie Miasta koncepcji programowo – przestrzennej dla targowiska. [/b]

– [i]Rewitalizacja Podzamcza, będącego jedną z ważniejszych przestrzeni miasta, wymaga działań z jednoczesnym zachowaniem miejsc pracy i możliwości sprawowania handlu przez przedsiębiorców. Na tym nam zależy i tę deklarację chcemy zrealizować poprzez budowę hali targowej przy ul. Ruskiej oraz targowiska pod handel koszykowy[/i] – mówi [b]Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.[/b]

[b]Elementy koncepcji targowiska:[/b]

Rolą architektów było zaprojektowanie targowiska w nowej formie architektonicznej przy jednoczesnym wykorzystaniu obecnych walorów terenu i współgrającego z zabudową historyczną. Proponowana formuła dachu targowiska, zarówno z perspektywy mieszkańca, jak również sąsiednich wzgórz i kamienic, stanowi więc estetyczny elementem przestrzeni miasta. [b]Planowane zadaszenie[/b] będzie miało kształt parasoli. Moduły dachu wypełnione od spodu materiałem lustrzanym, powielą przestrzeń znajdującą się pod nim. Będzie to celowy zabieg wprowadzający grę obrazów, świateł i cieni. Niektóre z trójkątów budujących zadaszenie zaprojektowano jako szklane, wprowadzające światło w aleje handlowe.

Na podstawie analizy ruchu pieszo – jezdnego w obszarze projektowanego targowiska podkreślono [b]rolę ul. Ruskiej[/b] jako głównej alei handlowej, ustawiając stoiska handlowe wzdłuż niej. Łącznie [b]powstały trzy aleje handlowe[/b], w tym aleja główna z bezpośrednim dostępem od ulicy Ruskiej, wewnętrzna aleja handlowa, oraz aleja od strony planowanej w przyszłości zabudowy kubaturowej. W dokumencie podkreślone jest znaczenie zbiegu ulic Ruskiej oraz Nadstawnej, tworząc plac dla rozładowania ruchu pieszego. Powstaną tu miejsca do siedzenia i wypoczynku, miejsca parkingowe dla rowerów oraz punkt czerpania wody.

Przedsiębiorcy będą mieli zapewniony [b]stały dostęp do bieżącej wody[/b] w każdym ze stoisk. [b]Stragany targowe z przestrzenią ekspozycyjną [/b]zaplanowano w wymiarach 2 x 2,5 m. Dodatkowe miejsca handlowe utworzą wysuwane podesty znajdujące się pod ladą ekspozycyjną. Możliwe będzie rozmieszczenie stoisk w konfiguracjach pozwalających na ich łączenie dla pozyskania większej powierzchni handlowej, według potrzeb osób wynajmujących.

Projektant optymalnie wykorzystał spadek terenu dla pozyskania miejsc postojowych z wjazdem od ul. Nadstawnej [b](27 miejsc w tym dla osób niepełnosprawnych)[/b] oraz zaplecza techniczno – sanitarnego. Poziom -1 [b]stanowi parking dla klientów targu[/b] oraz osób handlujących wraz z miejscami rozładunku towarów. Zaprojektowano tu dwie klatki schodowe oraz szklaną, panoramiczną windę towarową zapewniające dostępność komunikacyjną z płytą targu.

Urząd Miasta Lublin mając gotową koncepcję programowo-przestrzenną zielonego targu, może rozpocząć prace przy projekcie budowlanym. Pozyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę będzie dalszym etapem przygotowań inwestycji.

designed by net-line.pl