Źle ustawiony znak drogowy ? Sprawdź, jak go zgłosić

Data dodania: 17 kwiecień 2015

Zdarza się, że na drodze można spotkać się z nieprawidłowo umiejscowionym oznakowaniem, nie zdając sobie z tego sprawy. Szacuje się, że w całej Polsce nieprawidłowe oznakowanie to nawet kilkadziesiąt procent znaków. Już w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2014 roku wykazano nieprawidłowości związane z organizacją ruchu.

Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Warto zwrócić uwagę na ten problem, bowiem każdy z nas może złożyć wniosek o zmianę
w oznakowaniu, do właściwego zarządcy drogi.

Kiedy można zgłosić wniosek
o zmianę w oznakowaniu?

– Najczęściej spotykanym przypadkiem naruszenia ministerialnego rozporządzenia jest zachowanie nieodpowiedniej odległości jednego znaku od drugiego. – mówi Maciej Degórski, odwolaniemandatu.yanosik.pl – Proceder ten jest nagminny i sprawia, że czytelność oznakowania dla przeciętnego kierowcy drastycznie maleje, co w dalszej perspektywie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze – dodaje.

Odległość oznakowania jest określona w rozporządzeniu: „Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

– 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
– 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
– 10 m na pozostałych drogach.
Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym”.

Istnieje możliwość umieszczenia wielu znaków na jednym słupie, przy czym warto zauważyć, że można to uczynić zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Największym problemem jaki sprawia gęstość oznakowania jest opóźnienie reakcji kierowcy, który jest skonfundowany ilością znaków i zbyt małą odległością pomiędzy nimi, co może powodować zagrożenie w ruchu drogowym.

Kolejnym przykładem nieprawidłowo umieszczonego znaku jest umieszczenie znaku na słupie betonowym. Rozporządzenie mówi bowiem wyraźnie:
„Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny”.
Nierzadko zamieszczenie oznakowania na betonowej konstrukcji po pierwsze narusza powyższą zasadę, a po drugie prowadzi do nieczytelności oznakowania, gdy znaki są umieszczone zbyt wysoko, lub betonowy słup jest w zbyt bliskiej odległości od ulicy lub drogi.

Jak złożyć wniosek?
Wniosku nie musimy pisać samodzielnie, można skorzystać z darmowego wzoru dostępnego na stronie odwolaniemandatu.yanosik.pl. Wystarczy uzupełnić gotowy wniosek o odpowiednie dane. Stosownego zarządcę drogi ustala się zgodnie z właściwością opisaną poniżej:
– droga gminna – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
– droga powiatowa – zarząd powiatu,
– droga wojewódzka – zarząd województwa,
– droga krajowa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

designed by net-line.pl