Zrównoważone zarządzanie trawnikami

Data dodania: 18 kwiecień 2024
Zrównoważone zarządzanie trawnikami

Trwa pierwsze w tym roku koszenie miejskich trawników w pasach drogowych. Na wielu terenach ze względów ekologicznych, przede wszystkim w celu ochrony gleby przed przesuszaniem, koszenie jest ograniczane. Zasadą jest też strefowanie lub też dostosowywanie wysokości koszonej trawy do aktualnych warunków pogodowych.

Zrównoważone zarządzanie zielenią miejską to nasza odpowiedź na zmieniające się warunki klimatyczne. Mniej koszenia to więcej tlenu, czyste i wilgotne powietrze, więcej pokarmu dla owadów zapylających, schronienie dla drobnych zwierząt oraz nieoceniona w mieście różnorodność biologiczna. Oczywiście takie ograniczenie nie dotyczy głównych dróg i okolic skrzyżowań, rond czy też przejść dla pieszych, które zgodnie z przepisami muszą być koszone priorytetowo, tak by nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa. Pamiętajmy też, że nie wszystkie tereny, na których koszona jest trawa należą do miasta. Wiele z tych gruntów to obszary zarządzane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które to jednostki realizują własną politykę utrzymania zieleni – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Miasto Lublin już od kilku lat zarządza zieleńcami i trawnikami w sposób zapewniający równowagę między bezpieczeństwem ruchu drogowego i estetyką a korzyściami środowiskowymi. Miejsca o dużym natężeniu ruchu w ramach infrastruktury pasa drogowego – arterie dróg, okolice skrzyżowań, ronda, wjazdy, tereny wzdłuż chodników czy ścieżek rowerowych są koszone priorytetowo, aby nie utrudniać ruchu ulicznego, kołowego czy pieszego i nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa. Koszenie w tych miejscach odbywa się według potrzeb, co najmniej trzy razy do roku. Koszenie rzadsze dotyczy trawników przyulicznych zlokalizowanych w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu czy ulic osiedlowych.

Część miejsc jest koszona 1-2 razy w sezonie, dotyczy to przede wszystkim terenów, gdzie realizowany jest program „Tu kosimy rzadziej”. To projekt polegający na wyznaczeniu terenów zieleni wyłączonych z koszenia, w celu utworzenia naturalnych łąk.

Podstawowe zasady koszenia miejskich trawników:

Trawniki w pasach drogowych

  • ulice o dużym natężeniu ruchu, okolice skrzyżowań, ronda, wjazdy, tereny wzdłuż chodników czy ścieżek rowerowych są koszone 3-4 razy w sezonie,
  • trawniki przyuliczne zlokalizowane w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu, np. ulice osiedlowe, są koszone 2-3 razy w sezonie.

Miejsca pełniące funkcje rekreacyjne

  • skwery, place zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach i wąwozach będą koszone 3-5 razy w sezonie, tak aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony.

Miejsca z roślinnością ozdobną

  • trawniki w pobliżu zaprojektowanych układów krzewów, bylin, traw i żywopłotów będą koszone 3-5 razy w sezonie, tak aby wyeksponować ich walory ozdobne.

Trawniki czasowo wyłączone z koszenia w ramach akcji „Tu kosimy rzadziej”

  • szerokie pasy zieleni przyulicznej, skarpy, pasy rozdzielające jezdnie, murawy o bogatym składzie gatunkowym będą koszone w minimalnym możliwym zakresie 1-2 razy w sezonie. W tym sezonie planujemy wyłączyć z koszenia ponad 85 ha trawników, między innymi: al. Smorawińskiego – skarpy i część węzła Poniatowskiego, al. Szeligowskiego – skarpa, al. Kompozytorów – skarpy od al. Solidarności do al. Smorawińskiego, ul. Mełgiewska skarpy, al. Andersa (skarpy, cmentarz, teren przy ul. Krokusowej), ul. Metalurgiczna pas środkowy oraz teren za ekranami, al. Witosa – skarpy, ul. Wilcza, ul. Plagego i Laśkiewicza, teren przy ul. Wrotkowskiej i ul. Inżynierskiej oraz ul. Wrotkowska – skarpa przy hipermarkecie, ul. Diamentowa fragmenty, ul. Jana Pawła II – skarpy, ul. Nadbystrzycka – skarpa przy skrzyżowaniu z ul. Romantyczną, teren przy ul. Krochmalnej, ul. Zana rondo Mokrskiego – łąka wieloletnia, ul. Głęboka pas środkowy – łąka wieloletnia, ul. Armii Krajowej – skarpy, ul. Orkana – skarpy, skwer Pana Tadeusza i skwer Balladyny, al. Mazowieckiego skarpy, ul. Wojciechowska (wlot od al. Kraśnickiej prawa strona), ul. Nałęczowska – fragmenty, al. Tysiąclecia – przy Młynie Krauzego, al. Solidarności – skarpa, teren przy ul. Prusa, teren przy ul. Północnej, od al. Poniatowskiego do ul. Lubomelskiej, ul. Poniatowskiego – węzeł, teren pomiędzy ul. Kąpielową a al. Unii Lubelskiej, teren przy ul. Snopkowskiej, teren przy al. Unii Lubelskiej, teren przy ul. Rusałka, Wąwóz Rury – skarpy, wąwóz przy ul. Nowomiejskiej – koszone będą tereny tylko wzdłuż ścieżki i przy ul. Zana.

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej utrzymuje blisko 800 ha zieleni, z której większość, bo blisko 500 ha, stanowią trawniki w pasach drogowych. Powierzchnia parków wynosi 144 ha, reszta to tereny gminne zlokalizowane poza pasem drogowym.

designed by know-line.pl