Żywe szachy w Lublinie

Data dodania: 17 maj 2011

SZACHOWISKO – ŻYWE SZACHY W LUBLINIE

Inicjatywa szachowa – młodzież realizująca projekt Szachowisko –Żywe szachy

w Lublinie zaprasza na widowisko żywych szachów:

„Lublin na szachownicy”

21 maja 2011r. (sobota)

na placu przed Trybunałem Koronnym
o godzinie 14:30

pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin

Szachowisko – Żywe szachy w Lublinie to projekt realizowany przez Inicjatywę Szachową – nieformalną grupę młodzieży wspieranej przez dwie lubelskie instytucje – Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”. Wśród realizatorów są uczniowie Centrum Edukacji Szachowej MDK „Pod Akacją”, aktorzy młodzieżowego teatru Panopticum, wolontariusze Fundacji KReAdukacja – studenci i studentki lubelskich uczelni.

Ukoronowaniem naszych działań będzie pokaż żywych szachów w wykonaniu Teatru Panopticum. Jednocześnie (na zaproszenie organizatorów) zakończymy III Europejski Festiwal Szachowy.
Cały spektakl będzie oparty o wydarzenia historyczne kluczowe dla Lublina.

Partia rozgrywana w widowisku miała miejsce w roku 1865 – między Wicemistrzem Świata ( Lublinianinem) J. ZUKERTORTEM a A. ANDERSENEM (jednym z najwybitniejszych szachistów swojej epoki).

Klimat rozgrywanej partii jest romantyczny– charakteryzuje się dużą ilością poświęceń figur i pionków oraz gambitów. Dzięki temu partia nabiera bardzo ostrego i dramatycznego charakteru.

Zaraz po pokazie żywych szachów w Trybunale Koronnym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literacko – plastycznego „ W kręgu szachów”.

Konkurs został zorganizowany przez Inicjatywę szachową w celu promowania szachów wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Działanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że lubelska pizzeria El Tornado postanowiła ufundować laureatom nagrody.

Wybrane prace plastyczne będzie można obejrzeć w Trybunale Koronnym oraz w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” przy ulicy Grodzkiej 11.

designed by know-line.pl